Logo MojaObčina.si

Sodražica

DANES
17°C
4°C
JUTRI
20°C
6°C
2164

12. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA

V četrtek, 24. 9. 2020 je bila 12. redna seja Občinskega sveta Občine Sodražica, ki je zaradi širjenja korona virusa ponovno potekala v prostorih gasilskega doma PGD Sodražica. Svetniki so obravnavali 17 točk dnevnega reda.

Komandir Policijske postaje Ribnica Rudi Topolovec je predstavil poročilo Policijske postaje za leto 2019, član Nadzornega odbora Občine Sodražica Hinko Klun pa je povzel poročilo o opravljenem nadzoru poslovanja Občine za leto 2019.

Svetniki so v 1. obravnavi obravnavali Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Sodražica in Odlok o javnem lekarniškem zavodu Lekarna Ribnica, po skrajšanem postopku pa so sprejeli Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Miklova hiša.

Župan je svetnikom predstavil Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Sodražica za 1. polletje 2020. V prvem polletju letošnjega leta je Občina Sodražica realizirala 1.001.858 EUR oz. 38% prihodkov in 1.071.935 EUR oz. 42% odhodkov. Manj kot polovična realizacija ob polletju je sicer prej pravilo kot izjema. Letos je določene vire sredstev v prvem polletju zmanjšala epidemija, saj je priteklo manj prilivov iz naslova davkov in podobnih dajatev, kar pa se je proti poletju korigiralo z višjimi prilivi iz naslova odstopljene dohodnine (višja povprečnina). Na področju tekočih odhodkov in transferjev je realizacija v skladu z načrtovano porabo. Res je, da so bili določeni stroški zaradi nedelovanja med epidemijo manjši (nekateri materialni stroški), so se pa povišali nekateri drugi, ravno tako zaradi epidemije (dodatki zaradi dela med epidemijo zaposlenim v šoli, vrtcu in občinski upravi). Realizacija na investicijskem delu je v prvem polletju običajno nižja od matematične sredine, kar pa se uredi v drugi polovici leta. 

Svetniki so na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter na podlagi predlogov, ki so prispeli v javnem razpisu, sprejeli Sklep o podelitvi Občinskih priznanj in nagrade v letu 2020, na podlagi katerega se bodo letos podelila tri občinska priznanja, Zlata plaketa ter naziv Častni občan. Letos je na razpis prispelo več predlogov kot je bilo razpisanih priznanj, zato so se člani Komisije znašli pred težko in nehvaležno nalogo izbire, saj ni enostavno med dobrimi izbrati najboljšega oz. tistega, ki si v danem trenutku priznanje najbolj zasluži. Glede na to, da so za podelitev priznanja Zlata plaketa prispeli trije predlogi, so člani Komisije prispele predloge ocenjevali glede na težo priznanja »Zlata plaketa«. Slednja se podeljuje za izredno življenjsko delo ali za vrhunske uspehe ali dosežke, ki so pomembni za razvoj in ugled Občine Sodražica. Člani Komisije so tehtali predloge glede na kontinuirano delo ter uspehe predlaganih in njihove prispevke, tako za občino kot izven meje. Komisija pa je skladno z Odlokom, ki ureja občinska priznanja, predlagala tudi izredno podelitev naziva častni občan oz. častna občana.

Prav tako na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je Občinski svet imenoval predstavnico Občine Sodražica v Svet javnega zavoda Glasbena šola Ribnica za naslednje mandatno obdobje. Glede na to, da na javni poziv, objavljen na spletni strani Občine, ni bilo podanih predlogov, so se člani občinskega sveta strinjali, da v svetu Glasbene šole interese Občine Sodražica zastopa občinska svetnica Karmen Kordiš.

Svetniki so po opravljeni javni obravnavi, ki je bila odprta od sredine junija do konca avgusta in kjer je zainteresirana javnost podprla pobudo, s sklepom potrdili, da se stavba nekdanje zadruge poimenuje v »Krekov dom«, galerija v tej stavbi pa »Galerija Franceta Goršeta«. 

Svetniki so soglašali, da se zagotovi potrebna sredstva za sofinanciranje vozila za potrebe storitve pomoč na domu. Občina Sodražica namreč zagotavlja storitev pomoč na domu v okviru CSD Osrednja Slovenija – zahod, enota Ribnica, skupaj z občino Ribnica. Za vozilo bosta prispevali obe občini, sofinancerki delež sodraške občine pa znaša 22,41% oz. 4.256,78 EUR. 

V nadaljevanju so potrdili tudi Sklep o soglasju za postavitev delovnih odrov na zemljišču pločnika v naseljih, obravnavali predloge Odbora za Komunalne zadeve in prostorsko planiranje ter predloge Komisije za razpolaganje s stvarnim premoženjem. Sprejeta sta bila tudi Sklepa o pridobivanju stvarnega premoženja oz. o razpolaganju s stvarnim premoženjem Občine. Župan je tudi odgovarjal na pobude in vprašanja svetnikov, ob koncu seje pa jih je seznanil s prihajajočimi prireditvami, ki se jih občina trudi izvesti, kljub nenavadnim razmeram, ki so posledica širjenja korona virusa.

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Oglejte si tudi