Logo MojaObčina.si
DANES
16°C
6°C
JUTRI
16°C
4°C

Namera o ustanovitvi služnosti 466-46/2016-2

Datum objave: 13. 09. 2016
Številka razpisa: 466-46/2016-2
Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Občina Šmartno pri Litiji objavlja NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTI Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, objavlja namero o sklenitvi pogodbe o odplačni služnostni pravici izgradnje, vzdrževanja, popravila in rekonstrukcije fekalne in meteorne kanalizacijske cevi, vključno z ustreznimi dovozi in dohodi ter neovirano uporabo na zemljišču parc. št. 420/3, k.o. 1847 Šmartno, v lasti Občine Šmartno pri Litiji, v korist vsakokratnih lastnikov zemljišč parc. št. 424/2, 424/1, 423/2, 428/6, 427/2, 427/1, vse k.o. 1847 Šmartno. Za ustanovitev služnosti na delu nepremičnine bo sklenjena neposredna odplačna pogodba. Služnostna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani občine. Opozorilo: Župan Občine Šmartno pri Litiji lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla- podpisa pogodbe, postopek ustanovitve služnosti brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi. Župan Občine Šmartno pri Litiji Rajko Meserko

Všečkaj objavo