Logo MojaObčina.si
DANES
16°C
6°C
JUTRI
16°C
4°C

Razpisi občine Šmartno pri Litiji

Kategorije
  • Vse
  • Javna naročila
  • Javna naznanila
  • Javne objave in razpisi
  • Javni natečaji
  • Javni pozivi
  • Javni razpisi
Razpisi
  • Vsi
  • Izberi datum

Razpisi

Zaključeni razpisi

Datum objave: 25. 08. 2016
Številka razpisa:
Sredstva: 0,00 EUR

Obnova javne razsvetljave v Občini Šmartno pri Litiji

Odpiranje ponudb 12. 09. 2016 ob 11:00 Predmet javnega naročila je obnova javne razsvetljave v občini Šmartno pri Litiji. Izvajalec bo dela izvajal etapno skladno z zagotovljenimi sredstvi naročnika. Naročnik ima v letu 2016 zagotovljenih 35.0 ...
Datum objave: 13. 05. 2016
Številka razpisa:
Sredstva: 0,00 EUR

Rekonstrukcija Litijske ceste

Vprašanja in odgovori na portalu javnih naročil: http://www.smartno-litija.si/javna-narocila/jn-rekonstrukcija-litijske-ceste/vprazanja-odgovori-portal-javnih-narocil
Datum objave: 03. 09. 2015
Številka razpisa:
Sredstva: 0,00 EUR

Podelitev koncesije za izvajanje obvezne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest in izvajanje zimske službe

ROK ZA PREJEM IZHODIŠČNIH PONUDB: 13. 10. 2015 do 10:00 ure. Ponudbe morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča prispeti do zgoraj navedenega roka, sicer bodo štele za prepozno prejete. Odpiranje ponudb 13. 10. 2015 JAVNO ODP ...
Datum objave: 21. 05. 2015
Številka razpisa:
Sredstva: 0,00 EUR

Izgradnja komunalne infrastrukture za območje OPPN ŠM 14/3 in 14/4

Odpiranje ponudb 17. 06. 2015 ob 14.00 v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji Predmet javnega naročila: Izgradnja komunalne infrastrukture za območje OPPN ŠM 14/3 in 14/4 Vrsta postopka: Javno naročilo male vrednosti z možnostjo pogaja ...
Datum objave: 04. 04. 2014
Številka razpisa:
Sredstva: 0,00 EUR

Izgradnja vodovoda Bajernik-Šmartno

Predmet javnega naročila je izgradnja vodovoda Bajernik – Šmartno. Dela se bodo izvajala v fazah, kot so opredeljena v popisu del. Izbrani izvajalec bo moral izvesti javno naročilo skladno s to razpisno dokumentacijo in njenimi prilogami, v skl ...