Logo MojaObčina.si

Slovenj Gradec

DANES
19°C
2°C
JUTRI
20°C
2°C
Deli
7946

DELNI ZBOR ČLANOV DI SLOVENJ GRADEC - AKTIVA INVALIDOV SLOVENJ GRADEC

Delni zbor AI Slovenj Gradec je bil izveden v petek, 26. februarja 2016, v Domu upokojencev, Šolska ulica 10 a. Zbora se je se je udeležilo 118 članov in 8 gostov: Stanislava Tamše, predsednica Društva invalidov Slovenj Gradec, Tone Garb, predsednik AI Stari trg, Marijan Sedar, predsednik AI Pameče Troblje, predsednik VS AI Šmartno Rudi Horvat, predsednica AI Podgorje Anica Pačnik, častna člana DI Slovenj Gradec Martin Vižintin in Martin Zupančič in poveljnik Gasilske zveze Mislinjske doline Branko Smrtnik.

Pred pričetkom uradnega dela zbora je zaigral na harmoniko Alojz Plazovnik in zraven zapel pesem, ki jo je spesnil sam »Spominska knjiga« in zaigral še eno polko.

Nato je sledila otvoritev zbora in pozdravni nagovor, katerega je podal predsednik AI Slovenj Gradec Jože Rajšter. Najprej je podal Poslovniku o načinu in delu zbora AI Slovenj Gradec, katerega je zbor sprejel soglasno, nato pa še dnevni red zbora, kateri je bil sprejet prav tako soglasno. Nato je predsednik aktiva predlagal še kandidate za organe zbor. Za delovno predsedstvo so bili predlagani Martina Šisernik za predsednico, Franc Ramšak in Jože Žvikart pa za člana. Za zapisnikarja in dva overovatelja zapisnika so bili predlagani Marjana Vrečar, za overovatelja zapisnika pa Marija Korošec in Anica Žvikart. V verifikacijsko komisijo so bili predlagani Ervin Wlodyga za predsednika, za člana pa Ana Pantner in Betka Stopar. Vse predlagane kandidate za organe zbora je zbor enoglasno potrdil.

Po potrditvi organov je delovno predsedstvo nadaljevalo delo po sprejetem dnevnem redu zbora. Na vrsti poročila o delu aktiva za leto 2015, blagajniško poročilo, poročilo predsednice društva, predsednika Športne komisije in poročilo verifikacijske komisije.

Najprej je bilo podano poročilo o delu aktiva za leto 2015, katerega je podal predsednik aktiva Jože Rajšter. Zboru je poročal o vseh aktivnostih, ki so jih organizirali in izvedli v preteklem letu, prav tako tudi o aktivnostih društva, v katerih so sodelovali tudi njihovi člani. Za vsak posamezni program je še navedel, koliko invalidov je sodelovalo v posameznem programu, koliko prostovoljnih ur dela je bilo opravljenih in koliko km so prevozili. Na koncu poročila je dejal je, da je bil program, ki je bil sprejet na zboru članov za leto 2015, v celot realiziran, dopolnjen celo še z enim programom.

Sledilo je blagajniško poročilo, katerega je podala v imenu Jelke Pogorelčnik, tajnice in blagajničarke aktiva, Marjana Vrečar. Navedla je skupne prihodke in odhodke aktiva ter finančno ovrednotene posamezne programe. Dejala je, da je aktiv posloval v letu pozitivno z malim presežkom prihodkov nad odhodki.

Letno poročilo Društva invalidov Slovenj Gradec je podala predsednica društva Stanislava Tamše, dejala je, da društvo izvaja 8 posebnih socialni programov na državni ravni in jih je tudi navedla. Prav tako je navedla vse realizirane programe, ki so bili sprejeti na zboru društva za leto 2015. Poudarila je predvsem prostovoljstvo, saj so prostovoljci na nivoju društva v letu 2015 opravili skupaj 11201 prostovoljnih ur, prevozili 10740 km in da je bilo v vse programe vključenih 6811 invalidov iz društva in še 1955 zunanjih udeležencev iz drugih društev invalidov. Sledilo je še finančno poročilo za leto 2015, katero izkazuje minimalni presežek prihodkov nad odhodki.

Po podanem poročilo društva je udeležence zbora seznanila še o sprejetem Zakonu o davčnem potrjevanju računov, ki ga je sprejela Vlada RS in dejala, da predstavlja ta zakon za društvo in aktive največje težave, saj je dejavnost društva organizirana tudi na manjših teritorialnih območjih v obliki aktivov, z namenom razreševanja konkretnih problemov invalidov na tem območju. In ker ima društvo 69 poverjenikov, kateri obiskujejo člane vsak na svojem območju, bi za prejeta plačila vsakemu članu morali napisati račun za sofinanciranje programov. Za ta namen bi potrebovali kar 69 digitalnih blagajn. To pa predstavlja za društvo prevelik strošek, prav tako se jim poveča obseg dela, za poverjenike – prostovoljce pa delo še bolj zahtevno, saj že itak opravljajo prostovoljci vso delo v korist države brez kakršnega koli nadomestila.

Za poročilom predsednice je sledilo Športno poročilo Društva invalidov Slovenj Gradec, ki ga je podal predsednik Športne komisije Tone Garb Dejal je, da sodelujejo športniki v desetih športnih panogah, da je bilo v programe športa in rekreacije vključenih skupno 344 članov, od teh samo v tekmovalnem športu po koledarju ZDIS in ZŠIS POK 168 invalidov. Nanizal je tudi nekaj dobrih uvrstitev posameznikov in ekip na teh tekmovanjih, prav tako tudi dosežke in uvrstitve na društvenih, regijskih, državnih in prijateljskih tekmovanjih. Za konec je še dejal, da bodo nekateri športniki in športnice za dobro uvrstitev na teh tekmovanjih prejeli tudi priznanja Športne zveze Slovenj Gradec.

Pred razpravo in sprejetjem poročil je sledilo še poročilo verifikacijske komisije, katerega je podal Ervin Wlodyka. Ugotovljeno je bilo, da je zbor sklepčen, zato lahko v nadaljevanju razpravlja in odloča o podanih poročilih.

Ker razprave na podana poročila ni bilo, je zbor vsa poročila soglasno potrdil.

Po končanih in sprejetih poročilih je predsednik aktiva Jože Rajšter podal še program dela za leto 2016, na katerega ni bilo pripomb, zato ga je zbor prav tako soglasno potrdil.

Nato je sledila še beseda gostov. Zbor so pozdravili in na kratko nagovorili vsi predstavniki aktivov DI Slovenj Gradec, častna člana DI in poveljnik Gasilske zveze Mislinjske doline Branko Smrtnik. Slednji je še dejal, da smo se zaradi Zakona o davčnem potrjevanju računov znašla društva in združenja v neprijetni situaciji in da bi država morala poskrbeti, da smo izvzeti v tem zakonu. Za uspešno opravljeno delo v aktivu pa so jim vsi izrekli pohvalo in jim čestitali ter jim zaželeli tako uspešno delo tudi v bodoče.

Po končanem zboru je sledila večerja in prijetno druženje ob ob prijetni glasbi Vanago band, na katero so invalidi tudi zaplesali.

Stanislava Tamše

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Število glasov: 0

Oglejte si tudi