Logo MojaObčina.si

Sevnica

JUTRI
-1°C
0°C
PET.
4°C
-6°C
2330

JAVNI POZIV ZBIRANJA PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ NA PODROČJU ŠPORTA V OBČINI SEVNICA ZA LETO 2017

 

Datum:   10. 1. 2018

 

 

JAVNI POZIV ZBIRANJA PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ NA PODROČJU ŠPORTA V OBČINI SEVNICA ZA LETO 2017

 

Športna zveza Sevnica poziva vse upravičence, da podajo predloge za podelitev priznanj na področju športa v Občini Sevnica za leto 2017.


Predloge za priznanja zbiramo v naslednjih kategorijah:

            ̶            športnik leta,

            ̶            športnica leta,

            ̶            športna ekipa leta,

            ̶            perspektivni športnik / športnica,

            ̶            športna osebnost / prireditev / projekt,

            ̶            jubilejno priznanje za večletno delovanje športnega društva.

 

Sklepna prireditev s podelitvijo priznanj bo v četrtek, 15. 3. 2018, ob 18. uri v Športnem domu Sevnica.

 

Kandidate za prejemnike priznanj lahko predlagajo:

– klubi, društva in druge športne organizacije,
– javni zavodi,
– pravne osebe s sedežem na območju občine Sevnica in
– fizične osebe s stalnim prebivališčem na območju občine Sevnica.

Kandidati za priznanja morajo v preteklem letu doseči odmevne športne rezultate in imeti stalno bivališče na območju občine Sevnica oz. biti na drugačen način povezani s sevniškim športom.

 

Če je za dobitnika priznanja na področju športa kot kandidat predlagan posameznik, je treba skladno z 8. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1) in na podlagi 21.a člena Zakona o lokalni samoupravi (94/07 – UPB2, 76/0879/0951/1040/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US) obvezno priložiti pisno izjavo kandidata posameznika o osebni privolitvi v zbiranje in obdelovanje njegovih osebnih podatkov in seznanitvi, da bodo osebni podatki obdelovani v postopku kandidiranja, odločanja o prejemnikih in podelitvi priznanj na področju športa v občini Sevnica za leto 2017.

 

Predloge z obrazložitvijo, iz katere je razviden dosežek, morajo predlagatelji oddati v pisni obliki na poštni naslov: Športna zveza Sevnica, Prvomajska ulica 15, 8290 Sevnica ali na naslov elektronske pošte: sevnica@gibaj.se, najpozneje do petka, 23. 2. 2018, do 12. ure.

 

 

 

 

Postopek poziva, izbora in podeljevanja priznanj izvede upravni odbor Športne zveze Sevnica, ki ga sestavljajo  predsednik Rok Vodenik, podpredsednik Aleš Pinterič in člani Milan Jamšek, Dejan Hočevar, Mojmir Rupar, Janez Imperl in Klemen Rovan, v sodelovanju z Občino Sevnica in Javnim zavodom za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica.

 

Postopek izbora bo upravni odbor Športne zveze Sevnica izvedel po koncu javnega poziva, in sicer 26. 2. 2018, ob 18. uri, v sejni sobi Športnega doma Sevnica.

 

 

 

 

 

Rok Vodenik,

predsednik Športne zveze Sevnica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prilogi:

            ̶            obrazec zbiranja predlogov za podelitev priznanj na področju športa v občini Sevnica za leto 2017,

            ̶            izjava kandidata.

 

 

 

 

 

 

 

PREDLOG ZA PODELITEV PRIZNANJA NA PODROČJU ŠPORTA
V OBČINI SEVNICA ZA LETO 2017


PODATKI O PRIJAVITELJU:

Uradni naziv prijavitelja: ________________________________________________________________________________

 

Naslov/sedež:

________________________________________________________________________________

 

Telefon: ___________________________    E-naslov:______________________________________

 

 

 

KATEGORIJA* (označi):

            ̶            športnik leta,

            ̶            športnica leta,

            ̶            športna ekipa leta,

            ̶            perspektivni športnik/športnica,

            ̶            športna osebnost /prireditev/projekt,

            ̶            jubilejna priznanja za večletno delovanje športnega društva.

 

* Vsak predlog mora biti oddan na svojem obrazcu.

PODATKI O KANDIDATU ZA PRIZNANJE:

Ime in priimek: _____________________________________________________________________

 

Naslov stalnega prebivališča: _________________________________________________________

 

Datum rojstva: _____________________________________________________________________

 

Telefon: ___________________________    E-naslov:______________________________________

 

 

KRATKA OBRAZLOŽITEV PREDLOGA:

 

__________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

Rok za oddajo: 23. 2. 2018, do 12. ure

 

Kraj in datum: ______________________

 

 

 

 

                                                                                              Podpis in žig predlagatelja:

 

                                                                                  _____________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ime in priimek kandidata – posameznika – za dobitnika priznanja na področju športa v občini Sevnica za leto 2017:

 

 

 

Datum rojstva kandidata:

 

 

 

Naslov stalnega prebivališča:

 

 

 

Telefon:

 

 

d  a  j  e  m

 

I Z J A V O

 

  1. o osebni privolitvi za zbiranje in obdelavo mojih osebnih podatkov skladno z 8. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1) in na podlagi 21.a člena Zakona o lokalni samoupravi (94/07 – UPB2, 76/0879/0951/1040/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US);

 

  1. o seznanitvi, da bodo osebni podatki obdelovani v postopku kandidiranja, odločanja o prejemnikih in podelitvi priznanj na področju športa v občini Sevnica za leto 2017.

 

 

 

Kraj in datum: ___________________________________________

 

 

 

 

                                                                                              Podpis kandidata:

 

 

                                                                         _____________________________________

 

 

 

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi