Logo MojaObčina.si
DANES
5°C
5°C
JUTRI
4°C
2°C

Javni poziv za prijavo škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic suše v letu 2022

Oškodovance na območju občine Šentrupert pozivamo, da prijavijo škodo, ki je nastala na kmetijskih pridelkih zaradi posledic suše v letu 2022. Ocenjuje se škoda, ki je nastala na prizadetih kulturah (travinje, koruza, …)

V skladu z veljavno Uredbo o metodologiji za ocenjevanje škode lahko škodo prijavljajo le tisti oškodovanci, ki so dejansko imeli škodo na kmetijskih kulturah in je le ta večja kot 30% ter, če skupna površina prizadetih kmetijskih zemljišč dosega ali presega 1 ha primerljivih kmetijskih površin (za kar se šteje: 1 ha njiv ali 2 ha travnikov ali ekstenzivnih sadovnjakov ali 4 ha pašnikov ali 0,25 ha intenzivnih sadovnjakov).

Prijavo na predpisanih obrazcih - Obrazec 2 - Ocena škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih, povzročene po naravni nesreči, morajo oškodovanci izpolnjeno in podpisano oddati v sprejemni pisarni Občine Šentrupert, Šentrupert 5, 8232 Šentrupert, najkasneje do ponedeljka, 26. septembra 2022.

Obrazci so dostopni na spletni strani Občine Šentrupert, spodaj v prilogi in v sprejemni pisarni Občine Šentrupert.

Navodilo za izpolnjevanje obrazca 2:

1. Podatki o nesreči

· Ime in priimek nosilca kmetijskega gospodarstva.

· davčno številko nosilca,

· naslov nosilca,

· KMG-MID iz registra kmetijskih gospodarstev (če KMG-MID ni urejen na datum 15.7.2017, vlagatelj ne bo upravičen do državne pomoči)

2. Ocena škode za kulture, ki jih je poškodovala SUŠA

· GERK – ime in šifro gerka izpišete iz pole za subvencije,

· VRSTA KULTURE ALI NASADA – glej zahtevke za subvencije D obrazec,

· ŠIFRA – glej zahtevke za subvencije D obrazec,

· RAZRED DONOSA: pustiš prazno,

· ZMANJŠANJE LETNEGA PRIDELKA v % - odstotek poškodovanosti (npr. 40 %)

· POVRŠINA POŠKODOVANE KULTURE V GERK-u – dejanska površina poškodovane kulture v arih,

· ŠKODA - ostane prazno

· ZAVAROVALNICA: vpiši številko zavarovalne police, če je pridelek zavarovan

Prosimo vas, da k vlogi pripišete še vašo telefonsko številko.

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi