Logo MojaObčina.si

Šentrupert

DANES
-2°C
-3°C
JUTRI
0°C
-1°C

Pogosta vprašanja in odgovori v času epidemije COVID-19 s področja kmetijstva

Na dežurni e-naslov Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano cz.mkgp@gov.si in telefon 040/ 390 016 se obrača zainteresirana javnost z različnimi vprašanji, povezanimi s trenutnim stanjem. Nekaj najpogostejših objavljamo v nadaljevanju. Poudariti pa želimo, da so odgovori vezani na delo v kmetijstvu (predvsem) na Odlok o Začasni omejitvi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji ter Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2
 

  • Ali obstaja možnost možnost nemotenega opravljanja kmetijske dejavnosti v svoji in drugih regijah?

Da, med 6. in 21. uro, po 21. uri pa le za izjeme (dostava hrane in pijače). Pod določenimi pogoji je med 21. in 6. uro dovoljen prevoz živali v klavnico iz razloga nujnosti ob ustreznih dokazilih (Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, 1.člen 3 odstavek, točka 2., 3.).

  • Kašna dokazila so potrebna prehod med regijam pri opravljanku kmetijske dejavnosti?

Izpis iz Register kmetijskih gospodarstev, Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, Zemljiška knjiga in podobno.

  • Kako je s pomočjo oz. nadomestilom za temeljni dohodek po zadnjem protikoronskem zakonu (PKP5). Ali je za to potrebno oddati kako vlogo, če da, kje jo dobi?

Upravičenec do izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka je oseba, ki je bila registrirana za opravljanje dejavnosti najmanj od 1. septembra 2020 do uveljavitve PKP 5 in dejavnosti zaradi posledic epidemije COVID-19 ne more opravljati ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu tudi po zaključku epidemije COVID-19. Upravičenec je do te pomoči je tudi kmet, ki je na dan uveljavitve PKP5 v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na podlagi 17. člena ali petega odstavka 25. člena ZPIZ-2. Za izplačilo mesečnega temeljnega dohodka mora upravičenec preko informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije (eDavki) predložiti izjavo, s katero izjavlja, da je oseba, kot jo opredeljuje 88. člen Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP), in da zaradi epidemije COVID-19 ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu. Upravičenec izjavo poda na podlagi lastne ocene poslovanja, upoštevaje 91. člen PKP5. Več informacij se najde na Finančni upravi, ki je izdala dokument s pogostimi vprašanji in odgovori v zvezi z ukrepi PKP5 na davčnem področju.

  • Ali lahko kmetje izvajajo njivska in druga transportna opravila po tako imenovani policijski uri po deveti uri zvečer? Ali obstaja možnost vodenih ogledov kmetij za do 5 članov istega gospodinjstva?

Opravljanje določenih kmetijskih del se lahko opraviti tudi v nočnem času, če bi v nasprotnem primeru nastala premoženjska škoda ali pa bi bilo ogroženo zdravje živali oziroma bi se znatno poslabšala kvaliteta kmetijskih proizvodov. Med ta nujna opravila se štejejo vsa opravila v kmetijstvu, tudi izven sedeža kmetijskega gospodarstva, ki so pomembna za pridelavo in predelavo hrane, kot so spravilo pridelkov in obdelava kmetijskih površin ter opravila, ki so povezana z rejo živali in transportom pridelkov in živine.

V Odloku o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 obisk kmetij ni opredeljen med izjemami.

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi