Logo MojaObčina.si

Šempeter-Vrtojba

JUTRI
20°C
7°C
TOR.
15°C
11°C
Avtor: Občina Šempeter-Vrtojba,

Povabilo k posredovanju predloga kandidature za predstavnika Občine Šempeter-Vrtojba v Svet zavoda Ljudske univerze Nova Gorica

Datum objave: 04. 01. 2019
Številka razpisa: 01111-14/2018-2
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba (v nadaljevanju: komisija) vas vabi, da posredujete predloge kandidature za predstavnika Občine Šempeter-Vrtojba v Svet zavoda Ljudske univerze Nova Gorica.

Glede imenovanja v Svet zavoda LUNG, 11. člen Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Nova Gorica (Uradno glasilo št. 11/97 in Uradni list RS št. 83/08) določa sledeče:
Svet zavoda sestavljajo:
- 2 predstavnika ustanovitelja,
- 2 predstavnika zaposlenih delavcev zavoda,
- 1 predstavnik odraslih, ki se izobražujejo v zavodu.

Predstavnika občin ustanoviteljic imenujejo občinski sveti in imajo v svetu zavoda naslednje
število glasov:
- predstavnik Mestne občine Nova Gorica ima en glas,
- predstavniki ostalih občin ustanoviteljic imajo menjalno glasovalno pravico po abecednem redu občin po eno šolsko leto.

Predstavnika zaposlenih delavcev zavoda volijo delavci na tajnih in neposrednih volitvah. Predstavnika odraslih izvolijo udeleženci izobraževanja izmed sebe na tajnih in neposrednih volitvah. Mandat predstavnika odraslih v svetu zavoda je povezan z njegovim statusom. Mandat članov sveta traja 4 leta. Nihče ne more biti izvoljen za člana sveta več kot dvakrat zaporedoma.     

Skladno s 100. členom Poslovnika občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list 45/13), kandidate za izvolitve ali imenovanje lahko predlagajo svetniki, svetniške skupine in župan. Kandidate predlagatelji seznanite z Navodilom za predstavnike Občine Šempeter-Vrtojba v organih upravljanja, objavljeno v Uradnem listu RS št. 89/13 z dne 28. 10. 2013.

Naprošamo vas, da predloge kandidatur posredujete komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, vključno s podpisano izjavo kandidata, da soglaša s kandidaturo (v prilogi), po pošti na naslov: Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3 a, 5290 Šempeter pri Gorici, s pripisom »Za komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja«, po e-pošti na: info@sempeter-vrtojba.si ali osebno na sedežu občinske uprave, da bo dostavljeno do vključno 21. januarja 2019.

Komisija bo prejete predloge obravnavala na 2. seji komisije, ki bo dne, 22. januarja 2019 ob 16:30 uri v svetniški pisarni Občine Šempeter-Vrtojba.

Predsednica komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Monika Gorjan Zavadlav, l.r.

Všečkaj objavo