Logo MojaObčina.si
DANES
20°C
9°C
JUTRI
19°C
5°C

Javni razpis za dodelitev štipendij Občine Šempeter - Vrtojba 2023/2024

Datum objave: 25. 09. 2023
Številka razpisa: 6090-1/2023-4

Občina Šempeter - Vrtojba razpisuje 7 štipendij za nadarjene dijake in študente Občine Šempeter - Vrtojba, in sicer:

  • 3 štipendiji za dijake
  • 4 štipendije za študente


Na razpis se lahko prijavijo dijaki srednješolskega izobraževanja, študenti dodiplomskega in enovitega magistrskega izobraževanja v Sloveniji in študenti, ki študirajo v tujini, če izpolnjujejo naslednje pogoje:

- dijaki, ki ob vpisu v prvi letnik srednje šole niso starejši od 17 let,

- študenti dodiplomskega in enovitega magistrskega študija, ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji, če ob vpisu v prvi letnik niso  starejši od 24 let,

- študenti dodiplomskih študijskih programov, ki se izobražujejo v tujini, od vključno prvega letnika, če ob vpisu v prvi letnik niso starejši od 24 let.

Starost dijakov in študentov višjih letnikov je lahko sorazmerno višja.

Poleg zgoraj navedenega morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:

- da imajo stalno prebivališče na območju Občine Šempeter - Vrtojba,

- so državljani Republike Slovenije,

- da niso v delovnem razmerju,

- da ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti,

- da niso družbeniki gospodarskih družb ali ustanovitelji ali soustanovitelji zavodov,

- da niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje,

- da hkrati ne prejemajo druge štipendije v Republiki Sloveniji, razen če študirajo v tujini,

-  da imajo dijaki, v preteklem šolskem letu povprečno oceno najmanj 4 iz vseh ocenjenih predmetov, in študenti v preteklem študijskem letu najmanj povprečno oceno 8 iz vseh opravljenih izpitov in drugih študijskih obveznosti, študenti, ki študirajo v tujini pa z njo primerljivo oceno.

Štipendijo lahko pridobi dijak ali študent, ki nima zahtevane povprečne ocene iz osme alineje prejšnjega odstavka tega člena, če ima vsaj na enem področju dosežke v evropskem ali svetovnem merilu v zadnjih treh letih, glede na šolsko oziroma študijsko leto za katerega uveljavlja pravico do štipendije in so ti boljši od dosežkov tistih dijakov in študentov, ki te pogoje izpolnjujejo. V tem primeru povprečna ocena dijaka ne sme biti nižja od ocene 3, študenta pa ne nižja od ocene 7 oziroma z njo primerljive ocene, če študent študira v tujini.


Všečkaj objavo