Logo MojaObčina.si

Šempeter-Vrtojba

DANES
9°C
-5°C
JUTRI
8°C
-5°C
4700

Javno naznanilo o objavi osnutka izhodišč za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta "Ob Žnidarčičevi ulici v Šempetru pri Gorici"

Župan Občine Šempeter-Vrtojba objavlja Javno naznanilo o objavi osnutka izhodišč za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta »Ob Žnidarčičevi ulici v Šempetru pri Gorici« (enota urejanja prostora ŠE 75).

Občina Šempeter-Vrtojba je prejela pobudo za pričetek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN)»Ob Žnidarčičevi ulici v Šempetru pri Gorici« za enoto urejanja prostora ŠE 75 . Pobuda je pripravljena v obliki osnutka izhodišč za OPPN, ki ga je v decembru 2020 pod številko OPPN-13/20-I izdelala družba ZEU d.o.o..

Z OPPN naj bi se na parcelah ali delih parcel št. 3015/2, 3016/2, 3019/2, 3019/4, 3021/1, 3022/2, 3023/2, 3025/2, 3028, 3032/1, 3032/2, 3032/3, 3034/2, 3036/2, 3037/2, 3038, 3040/3, 3042/7, 3148/2, 3148/3 in 3149/2 vse v k.o. 2315 Šempeter določili prostorski izvedbeni pogoji za umestitev trgovsko poslovne stavbe, dveh večstanovanjskih stavb ali poslovno stanovanjskih stavb ali poslovnih stavb in manjše gostinske oz. trgovske stavbe s pripadajočimi parkirišči ter ostale potrebne prometne, okoljske, energetske in komunikacijske infrastrukture.

Osnutek izhodišč za pripravo OPPN bo od vključno ponedeljka, 4. januarja 2021, do vključno petka, 22. januarja 2021, javno objavljen na spletni strani Občine Šempeter-Vrtojba v rubriki »Razpisi, pozivi, naznanila in razglasi«, podrubriki »javna razgrnitev«.

V času javne objave osnutka izhodišč lahko zainteresirana javnost poda predloge in pripombe na objavljeno gradivo. Pripombe in predloge se lahko pošlje pisno na naslov Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici ali na elektronski naslov info@sempeter-vrtojba.si, pri čemer se v rubriki “zadeva” navede “izhodišča za OPPN ŠE 75”.

Občina Šempeter-Vrtojba bo predloge in pripombe javnosti proučila ter  smiselne pripombe in predloge upoštevala pri pripravi končne oblike izhodišč.

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi