Logo MojaObčina.si
JUTRI
8°C
6°C
SOB.
9°C
5°C

Pogoji za brezplačno uporabo plakatnih mest za volilno kampanjo: VOLITVE PREDSEDNIKA REPUBLIKE

Občina Šempeter - Vrtojba na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13) objavlja pogoje za brezplačno uporabo plakatnih mest za volilno kampanjo: VOLITVE PREDSEDNIKA REPUBLIKE.

1. Občina Šempeter-Vrtojba bo organizatorjem volilne kampanje brezplačno zagotovila oštevilčena plakatna mesta na dveh lokacijah v Šempetru pri Gorici in dveh lokacijah v Vrtojbi s posamezno plakatno površino 0,7 m x 1 m.

2. Organizatorji volilne kampanje morajo vlogo za uporabo brezplačnih plakatnih mest dostaviti najkasneje do 19. septembra 2022 do vključno 12. ure, na naslov: Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3 a, 5290 Šempeter pri Gorici (glavna pisarna), priporočeno po pošti ali osebno, s pripisom "BREZPLAČNO PLAKATIRANJE - VOLITVE PREDSEDNIKA REPUBLIKE", ali jo pošljejo po elektronski pošti na naslov: info@sempeter-vrtojba.si. Po pošti poslana ponudba mora (ne glede na vrsto pošiljke) prav tako prispeti na naslov do navedenega datuma in ure.

3. Javno žrebanje oštevilčenih plakatnih mest bo 21. 9. 2022, ob 10. uri v sejni sobi Občine Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3 a, v Šempetru pri Gorici.

4. V kolikor bo organizator volilne kampanje vlogo oddal po izteku roka, se mu bo omogočilo uporabo brezplačnega plakatnega mesta v kolikor bodo le ta še prosta, in sicer po vrstnem redu prispelih vlog.

5. Na drugih lokacijah je možno plakatiranje na plačljivih plakatnih mestih v skladu z Odlokom o upravljanju z objekti in napravami za oglaševanje v Občini Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 74/2020).

6. Plakatiranje na plakatnih mestih bo mogoče od 23. 9. 2022 dalje. Organizatorji volilne kampanje dostavijo plakate na sedež občine. Plakate namešča in odstranjuje Režijski obrat občine Šempeter - Vrtojba.

7. Organizatorji volilne kampanje morajo v vlogi za uporabo brezplačnih plakatnih mest navesti ime in priimek odgovorne osebe za nameščanje plakatov in kontaktno številko.

8. Za odstranitev plakatov, nameščenih v nasprotju z navedenimi pogoji, je pristojen Režijski obrat Občine Šempeter - Vrtojba, ki plakate odstrani na stroške organizatorja volilne kampanje.

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi