Logo MojaObčina.si

Šempeter-Vrtojba

DANES
19°C
13°C
JUTRI
19°C
13°C

Pogoji za brezplačno uporabo plakatnih mest za volilno kampanjo: LOKALNE VOLITVE 2022

Občina Šempeter-Vrtojba na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/2007, 103/2007 - ZPolS-D, 105/2008 - Odl. US, 11/2011, 28/2011 - Odl. US, 98/2013, 8/2015 in 6/2018- Odl. US) objavlja pogoje za brezplačno uporabo plakatnih mest za volilno kampanjo ZA LOKALNE VOLITVE 2022 V OBČINI ŠEMPETER-VRTOJBA.

1.
Občina Šempeter-Vrtojba bo organizatorjem volilne kampanje brezplačno zagotovila oštevilčena plakatna mesta na dveh lokacijah v Šempetru pri Gorici in dveh lokacijah v Vrtojbi s posamezno plakatno površino 0,7 m x 1 m.
2. Organizatorji volilne kampanje morajo vlogo za uporabo brezplačnih plakatnih mest oddati najkasneje do 14. 10. 2022 do 12. ure na naslov: Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3 a, 5290 Šempeter pri Gorici, s pripisom " LOKALNE VOLITVE 2022", ali jo pošljejo po elektronski pošti na naslov:
info@sempeter-vrtojba.si.
3. Javno žrebanje oštevilčenih plakatnih mest bo v torek, 18. 10. 2022, ob 10. uri v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3 a, v Šempetru pri Gorici.
4. V kolikor bo organizator volilne kampanje vlogo oddal po izteku roka, se mu bo omogočilo uporabo brezplačnega plakatnega mesta v kolikor bodo le ta še prosta, in sicer po vrstnem redu prispelih vlog.
5.
Na drugih lokacijah je možno plakatiranje na plačljivih plakatnih mestih v skladu z Odlokom o upravljanju z objekti in napravami za oglaševanje v Občini Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 74/2020).
6. Plakatiranje na plakatnih mestih bo mogoče od 20. 10. 2022 dalje.
Organizatorji volilne kampanje dostavijo plakate na sedež občine. Plakate namešča in odstranjuje Režijski obrat občine Šempeter-Vrtojba.
7. Organizatorji volilne kampanje morajo v vlogi za uporabo brezplačnih plakatnih mest navesti ime in priimek odgovorne osebe za nameščanje plakatov in kontaktno številko.
8. Za odstranitev plakatov, nameščenih v nasprotju z navedenimi pogoji, je pristojen
Režijski obrat Občine Šempeter-Vrtojba, ki plakate odstrani na stroške organizatorja volilne kampanje.

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi