Logo MojaObčina.si

Šempeter-Vrtojba

DANES
19°C
5°C
JUTRI
19°C
5°C

Objava prostega delovnega mesta Strokovni sodelavec VII/1 za področje režijskega obrata

Občina Šempeter-Vrtojba objavlja prosto delovno mesto Strokovni sodelavec VII/1 za področje režijskega obrata. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja)/ visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja)/visokošolska strokovna izobrazba/ visokošolska univerzitetna izobrazba,
 • najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj,
 • vozniški izpit B kategorije.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. 

 

Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas s šest mesečnim poskusnim delom.

 

Delovne naloge razpisanega delovnega mesta so: 

 • izstavljanje računov in vodenje analitične evidence neplačnikov ter priprava predlogov za izterjavo za občinske gospodarske javne službe,
 • knjiženje poslovnih dogodkov v prog. aplikacijo na podlagi pravilno likvidiranih dokumentov, pravilna izdelava odredb,
 • finančno materialno knjigovodstvo (evidentiranje računov, zahtevkov, odredb in obračun davka na dodano vrednost)
 • vodenje analitičnih evidenc osnovnih sredstev za režijski obrat,
 • vodenje katastrov infrastrukture občinskih gospodarskih javnih služb,
 • izvajanje nalog na področju javnih naročil,
 • druga dela in naloge po navodilu nadrejenega.

 

Prepozne in nepopolne prijave ter prijave, iz katerih bo razvidno, da kandidat ne izpolnjuje razpisnih pogojev, ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje s polnim delovnim časom, razporejenim v skladu z internim pravilnikom.

 

Prijava kandidata mora vsebovati:

 • pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katerega mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter datum zaključka izobraževanja (dan, mesec in leto) in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 • pisno izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, v kateri kandidat navede datum (dan, mesec in leto) sklenitve in datum (dan, mesec in leto) prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu, ter kratko opiše delo in zahtevano stopnjo izobrazbe na delovnih mestih na katerih je opravljal delo,
 • pisno izjavo kandidata o opravljenem vozniškem izpitu B kategorije (dan, mesec in leto opravljenega izpita).

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi dokumentacije, ki jo bo posamezen kandidat priložil. 

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil, skupaj z dokazili s katerimi razpolaga.

 

Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici, z označbo »zaposlitev Strokovni sodelavec VII/1 za področje režijskega obrata« ali na elektronski naslov info@sempeter-vrtojba.si. Prijavo je mogoče poslati v osmih dneh od objave.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 8 dni od končanega razpisa. Za dajanje informacij o javni objavi je odgovoren mag. Peter Ptičak, telefonska številka 05 335 10 00.

 

Opomba: V besedilu javne objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Rok za prijavo: do 7.10.2020 do 23.59.59.

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Oglejte si tudi