Logo MojaObčina.si

Šempeter-Vrtojba

DANES
19°C
5°C
JUTRI
19°C
4°C

Objava dveh prostih delovnih mest Komunalni delavec II - nedoločen čas

Občina Šempeter-Vrtojba objavlja prosti delovni mesti Komunalni delavec II (dve delovni mesti). Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

  • popolna višja stopnja osnovnošolske izobrazbe,
  • vozniški izpit B kategorije.

Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom (40 ur tedensko). Poskusno delo traja šest mesecev.

 

Naloge delovnega mesta:

pomoč pri popravilih ter izvajanju vzdrževalnih del, 

  • urejanje, čiščenje, zelenic, parkov in ostalih javnih površin, urejanje športnih in drugih igrišč ter rekreacijskih površin, vzdrževanje in upravljanje infrastrukturnih in drugih javnih objektov, krasitev naselij, plakatiranje, obešanje transparentov in zastav, postavljanje reklamnih objektov, urejanje pokopališč, izvajanje prevoza za lastne potrebe in druga preprosta dela,
  • druga dela in naloge po navodilu nadrejenega.

 

Prepozne in nepopolne prijave ter prijave, iz katerih bo razvidno, da kandidat ne izpolnjuje razpisnih pogojev, ne bodo uvrščene v izbirni postopek. 

 

Prijava kandidata mora vsebovati:

- pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna

  stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,

- pisno izjavo kandidata o opravljenem vozniškem izpitu B kategorije (dan, mesec in leto opravljenega izpita).

 

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi podatke o vseh dosedanjih zaposlitvah in druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

 

Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici, z označbo »zaposlitev Komunalni delavec II« ali na elektronski naslov info@sempeter-vrtojba.si. Prijavo je mogoče poslati v osmih dneh od objave (,prijave so možne do 15. 10. 2020 do 23.59.59).

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku osem dni po zaključenem postopku izbire. Za dajanje informacij o objavi prostega delovnega mesta je odgovoren mag. Peter Ptičak, tel. št. 05 3351000.

 

Opomba: V besedilu javne objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Oglejte si tudi