Logo MojaObčina.si
JUTRI
33°C
20°C
NED.
34°C
18°C
Oceni objavo

Projekt Pogled zgodovine ob meji

Na Občini Šempeter - Vrtojba smo začeli z izvajanjem novega projekta, s katerim smo bili skupaj s pobrateno občino Romans ob Soči uspešni na prvem Javnem razpisu za male projekte GO! 2025, sofinanciranimi iz Sklada za male projekte GO! 2025, ki ga upravlja EZTS GO in sicer v okviru programa Interreg VI-A Italija – Slovenija 2021–2027. Za projekt z naslovom Pogled zgodovine ob meji in akronimom SSC, smo med veliko konkurenco prijavljenih projektov, uspeli pridobiti 199.999,99 EUR nepovratnih sredstev, kar je najvišja vrednost projekta, ki jo je bilo mogoče prijaviti skladno s pogoji razpisa, od tega 99.999,99 EUR za Občino Šempeter - Vrtojba. Znesek sofinanciranja predstavlja 100 % upravičenih stroškov projekta, od tega znaša delež sofinanciranja iz Evropskega sklada za regionalni razvoj 80 %, za stroške pa prejmemo še 20 % sredstev iz italijanskega nacionalnega javnega sofinanciranja.

V dvoletnem obdobju, do konca leta 2025, bomo s »pogledi ob meji« žaromete usmerili v dve različni zgodovinski obdobji in sicer iz vidika možnosti prehajanja ljudi na čezmejnem območju in stičišču dveh narodov. Na eni strani bomo pogled usmerili v svobodno prehajanje in osvajanje Langobardov na njihovi poti proti jugu Evrope; na drugi strani pa v osupljiv simbol nepremostljive mejne črte, zaščitene z orožjem in nadzorovane s stražarskim stolpom, elementa, ki je do konca druge svetovne vojne in po njej, v obdobju tako imenovane "hladne vojne", stal na poti prostemu prehodu ljudi. Ti pogledi, ki so bili v preteklosti razdeljeni in nezaupljivi zaradi groženj sovražnika, postajajo danes pogledi miru, priložnost za spomin in razvoj znanja, pa tudi priložnost za turistični in gospodarski razvoj območja. Na čezmejnem območju, ki je bilo v preteklosti pogosto predmet spora in priča nizu krutih zgodovinskih dogodkov, želimo s projektom v prebivalcih spodbuditi zavest o pomenu povezovanja med narodi.

V okviru projekta bomo uredili dva muzejska razstavna prostora in sicer na obeh straneh meje ter tako ohranili in promovirali čezmejno zgodovinsko dediščino. Skupaj s pobrateno Občino Romans bomo povezali bližnjo in daljno skupno zgodovino čezmejnega območja ter jo z izvedbo različnih izobraževalnih aktivnosti in dogodkov predstavili v prvi vrsti otrokom, šolarjem, učiteljem ter ostali javnosti z namenom ohranjanja sožitja dveh narodov s skupno zgodovino. Izvedli bomo več usposabljanj, tako za učence kot učitelje ter preko čezmejnih dogodkov povečali  prepoznavnost muzejev na eni strani in poznavanje skupne zgodovinske dediščine na drugi.

Občina Šempeter - Vrtojba bo v okviru projekta izvedla investicijo v ureditev Vojaškega stražarskega stolpa v Vrtojbi, ki zajema izvedbo gradbeno obrtniških del na zunanjosti stolpa ter ureditev okolice stolpa. V ta namen smo iz strani Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine že pridobili kulturno varstvene pogoje, ki jih bo občina pri izvedbi investicije tudi upoštevala. Izvedba vzdrževalnih del na stolpu so nujno potrebna za ohranitev spomenika registrirane kulturne dediščine, z ureditvijo okolice pa bo stražarski stolp tako dostopnejši in privlačnejši za obiskovalce.

Stražarski stolp v Vrtojbi predstavlja spomenik skupne zgodovine dveh narodov, ki je bila čez noč razdeljena in pretrgana z železno zaveso. Gre za simbol čezmejnega pomena, ki ga bo Občina Šempeter – Vrtojba v okviru projekta ohranila in izboljšala za obiskovalce. Investicija dopolnjuje projekt Goriškega muzeja “Muzeji na meji”, ki vključuje še tri manjše muzejske zbirke na različnih lokacijah ob slovensko-italijanski državni meji: Muzejsko zbirko Kolodvor v stavbi železniške postaje Nova Gorica, ki je bila zgrajena leta 1906, Vojaški stražarski stolp v Vrtojbi in Muzejsko zbirko Miren v stavbi na pokopališču v Mirnu, posvečeno vsem, ki so ilegalno prečkali močno varovano mejo med državama. Tesno sodelovanje med Občino Šempeter – Vrtojba in Goriškim muzejem je omogočilo, da se je notranjost stolpa uredilo v najmanjši muzej v Sloveniji ali celo v Evropi, opremljen s fotografijami, ki prikazujejo vsakodnevno dogajanje ob slovensko italijanski meji od konca 2. sv. vojne.

Projekt pa poleg tega nadgrajuje že obstoječe odnose med občinama Romans ob Soči in Šempeter-Vrtojba, ki sodelujeta že od leta 1986. S projektom, ki presega meje ter časovne in zgodovinske razlike, želimo sodelovanje še utrditi. Občini sta namreč pobrateni že več kot trideset let in v tem okviru že uresničujeta skupne cilje. Sodelovanje v skupnem projektu predstavlja dodano vrednost ter nadgrajuje medsebojno poznavanje in zaupanje, ki se je skozi čas vzpostavilo med obema občinama.

Vse to so osnove, na podlagi katerih bomo povezali dva muzejska pola, preko katerih bomo razširjali kulturo, zgodovino, poznavanje krajev in pričevanj ter spodbujali kulturne izmenjave z aktivnim vključevanjem otrok in mladine. S tem bomo dejansko presegali geografske meje in odprli pot za brezmejno sodelovanje.

Obeta se nam torej zanimivo dogajanje z obujanjem in prepletanjem skupne, čezmejne zgodovine, ki bo prispevalo tudi k obogatitvi turistične in kulturne ponudbe v okviru dogajanja Evropske prestolnice kulture 2025.

Oglejte si tudi