Logo MojaObčina.si
DANES
34°C
21°C
JUTRI
33°C
20°C
Oceni objavo

Projekt CREW – Križišče vizij

Občina Šempeter - Vrtojba je bila skupaj s projektnimi partnerji zelo uspešna s prijavo projekta CREW – križišče vizij na Javni razpis za standardne projekte št. 02/2023 Programa Interreg VI – A Italia – Slovenija 2021–2027. Odbor za spremljanje Programa je namreč 21. marca 2024 potrdil prednostne lestvice razpisa za standardne projekte z le 29 projekti, ki so bili odobreni izmed velike konkurence prijavljenih projektov. S projektom smo uspeli pridobiti 1.066.037,90 EUR nepovratnih sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, od tega naša Občina 223.776,00 EUR, kar predstavlja 80 % od vseh upravičenih stroškov, celotna vrednost projekta pa znaša 1.332.547,38 EUR.

Projekt povezuje k sodelovanju partnerje iz obeh strani meje, tri slovenske in dva italijanska partnerja: SDAG SpA a socio unico, Občino Šempeter - Vrtojba, beneško univerzo Università IUAV di Venezia, Fakulteto za arhitekturo Univerze v Ljubljani ter Javni zavod Kulturni dom Nova Gorica.

V projektu se soočamo z izzivi, ki jih program Interreg VI A Italija-Slovenija naslavlja v specifičnem cilju 4.6 - Krepitev vloge kulture in trajnostnega turizma v gospodarskem razvoju, socialni vključenosti in socialnih inovacijah. Projekt je namreč namenjen krepitvi turistične privlačnosti čezmejnega območja Gorica, Šempeter - Vrtojba in sosednjih območij z integriranimi pobudami na področju kulture ter urbanističnega in prostorskega načrtovanja, s posebnim poudarkom na trajnostni mobilnosti, s čim večjimi pozitivnimi učinki v smislu socialne vključenosti, življenjskih možnosti in zaposljivosti.

Čezmejno območje Gorice ter Šempetra in Vrtojbe je bilo izbrano za središče projekta, kot primer obmejnega gospodarstva, ki je svojo moč črpalo iz samega obstoja meje, s projektom pa naslavljamo problematiko premajhne izkoriščenosti in delne degradacije območja tik ob meji. Z namenom revitalizacije območja bomo v okviru projekta izdelali strateški načrt z ovrednotenjem in krepitvijo snovne in nesnovne kulturne dediščine območja, s poudarkom na sonaravnosti in dostopnosti, v skladu z vizijo novega evropskega Bauhausa. Na podlagi izbranega scenarija bomo v okviru projekta izvedli pilotne ukrepe turistične in kulturne narave. S spodbujanjem večkulturnega okolja in vzpostavitvijo točk srečevanja bomo vzpostavili čezmejni kulturni ekosistem, ki bo podprl čezmejni kulturni, vinski in prehranski turizem ter oživitev obmejnega območja. To čezmejno območje bo v projektu postalo prizorišče umetniškega izražanja in dogodkov s čezmejno vrednostjo.

Občina Šempeter - Vrtojba bo poleg drugih aktivnosti, v okviru projekta vzpostavila prireditveni prostor, ki bo predstavljal eno od osrednjih točk čezmejnega kulturnega druženja. V ta namen bo izvedla investicijo v nakup premične opreme za izvedbo prireditev.  Izvedli bomo kulturno turistične dogodke, sodelovali pri oblikovanju linij čezmejnega javnega transporta, lokalnim gostinskim ponudnikom in kmetijskim gospodarstvom bomo omogočili predstavitev proizvodov na vzpostavljenih tematskih točkah, sodelovali bomo v procesu izvajanja čezmejnega umetniškega natečaja, v okviru strategije in akcijskega načrta za krepitev zgodovinsko kulturne funkcije obmejnega območja pa bomo sodelovali v procesu urbanističnega načrtovanja čezmejnega območja.

Z izvajanjem projekta smo ravnokar začeli, pred nami je 30 mesecev intenzivnega dela, nadejamo pa se tudi dobrega sodelovanja z obema slovenskima in italijanskima partnerjema.

Oglejte si tudi