Logo MojaObčina.si

Rogašovci

DANES
-1°C
-2°C
JUTRI
0°C
0°C
Avtor: Občina Rogašovci,

Javni razpis za dodelitev enkratne denarne pomoči mladim in mladim družinam pri prvem reševanju stanovanjskega problema v l. 2020

Datum objave: 23. 09. 2020
Številka razpisa: 3520-2/2020

Upravičenec do pomoči je lahko mlada oseba ali eden od staršev mlade družine ali druga oseba, če ta skrbi za otroka in ima po družinskem zakoniku do otroka določene obveznosti in pravice, in je državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Občini Rogašovci in prvič rešuje stanovanjski problem na območju Občine Rogašovci.

Za prvo reševanje stanovanjskega problema se šteje prva gradnja, nakup oziroma preureditev stanovanjskega objekta. Posamezna mlada oseba ali član mlade družine ne sme imeti v lasti ali solasti v deležu  ½ ali več, druge za bivanje primerne stanovanjske enote ali stanovanjske stavbe ter, da v času treh let pred gradnjo, rekonstrukcijo ali nakupom stanovanjskega objekta iz 2. člena, ni odtujil druge za bivanje primerne stanovanjske enote oz. stavbe ali njen del v solasti v deležu ½ ali več. 

 

Mlada oseba po tem odloku šteje oseba, ki ni stara več kot 40 let. Mlada družina po tem pravilniku je družina z najmanj enim otrokom do 18. leta starosti, v kateri vsaj eden od staršev ni star več kot 40 let, dopolnjenih v letu oddaje vloge za pomoč. 

Pravico do pomoči lahko uveljavlja upravičenec z vlogo na predpisanem obrazcu, ki se nahaja na spletni strani Občine Rogašovci (http://www.obcina-rogasovci.si) in sedežu Občinske uprave Občine Rogašovci, Sveti Jurij 13, 9262 Rogašovci.

 

Vloga se pošlje po pošti na naslov Občinska uprava Občine Rogašovci, Sveti Jurij 13, 9262 Rogašovci ali vloži v sprejemni pisarni Občine Rogašovci, najpozneje do vključno 20. 11. 2020. Razpis je odprt od 28. 9. 2020.

Všečkaj objavo