Logo MojaObčina.si

Rečica ob Savinji

JUTRI
4°C
-6°C
ČE.
4°C
0°C

Operacija "amfiteater"

Ime operacije: Energija - iz modre preteklosti v zeleno sedanjost

Akronim: Amfiteater

Operacija Rečiški amfiteater predvideva izgradnjo amfiteatra v kraju Rečica ob Savinji, med obnovljenim krožiščem in cerkvijo. Amfiteater bo zaokrožil dokončno podobo starega trškega jedra in povezal trg s cerkvijo, kot je to bilo v preteklosti. Trg - osrednji prostor za druženje, je kulturno dediščinsko naselbinsko jedro. S predvidenim posegom ga bomo zaščitili in hkrati oživili; v njem bomo izvajali aktivnosti, ki bodo prispevale k zavedanju o nujnosti ohranjanja in izboljšanja stanja okolja ter ohranjanja narave. Manjša vlaganja v infrastrukturo in aktivnosti bodo – ne le ohranjale – ampak tudi izboljšale doseženo stopnjo varstva okolja in pospeševale trajnostno rabo naravnih virov. Z sodobno osvetlijo rečiške in mozirske cerkve bomo zmanjšali obstoječo svetlobno onesnaženost. Z uporabo sončne energije za delovanje t.i. »pametne klopi« in oglasno desko na avtobusnem postajališču bomo izboljšali in promovirali trajnostno rabo naravnih virov na inovativen način, ter ozaveščali prebivalce o pomenu trajnostne mobilnosti in energetske učinkovitosti. V aktivnosti, izvedene v okviru operacije, bodo vključene ranljive skupine iz vseh desetih občin SA-ŠA regije. Poseben poudarek bo na izobraževanju v smislu izboljšanja pogojev za življenje v lokalnem okolju; vsebine se bodo nanašale na trajnostno rabo naravnih virov na področju pridelave/predelave lokalne hrane in ustvarjanja izdelkov iz lesa ter prenos znanja med generacijami. Za zaključek bomo na novo zgrajenem amfiteatru skupaj z deležniki aktivnosti pripravili dva sejma, na katerih bodo ti ponudili pridelano domačo hrano in izdelke iz lesa. Sejma bosta ustrezno promovirana in izvedena v poletnem času, ko je v regiji prisotnih največ turistov iz tujine in Slovenije.

Iz navedenega izhaja, da bomo v operaciji Rečiški amfiteater pospeševali razvoj prehranske preskrbe, lesne predelave in turizma, torej vsebin, ki so v Strategiji lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino Zgornje Savinjske in Šaleške doline prepoznane kot glavni razvojni potencial.

Operacija bo izvedena v eni fazi, od začetka leta 2021 do sredine leta 2022.

Vloge partnerjev v operaciji se dopolnjujejo; partnerski občini Rečica in Mozirje bosta izvedli investicije (Rečica: amfiteater, pametna klop, osvetlitev cerkve; Mozirje: osvetlitev cerkve) na območju svojih občin. Partner rečiška Župnija (zasebni sektor) sodeluje kot organizator dogodka Blagoslov butar, partner Turistično društvo (NVO) pa izvaja vse aktivnosti za izobraževanje, ozaveščanje in trženje na območju vseh desetih SA-ŠA občin.

Z realizacijo operacije bomo podarjali naslednje vsebine in dosegli rezultate po posameznih tematskih področjih, kot sledi:

  • Področje 3 »Varstvo okolja in ohranjanje narave«: Na inovativen način bomo ozaveščali prebivalstvo o okolju prijaznih načinih gospodarjenja, možnostih učinkovite in trajnostne rabe virov ter trajnostne mobilnosti; izboljšali bomo upravljanje in uporabo naravne in kulturne dediščine.
  • Področje 2 »Razvoj osnovnih storitev«: dopolnili bomo infrastrukturo za rekreacijo, turizem in prosti čas in z izobraževalnimi programi, ki bodo vključevali lokalno prebivalstvo, prispevali k večji vključenosti teh.
  • Področje 1 »Ustvarjanje delovnih mest«: Širili bom zavedanje o novih poslovnih priložnostih, izboljšali podjetniško klimo, spodbujali vzpostavitev zelenih delovnih mest na področju prepoznanih glavnih vsebin (les, turizem, samooskrba) ter mreženje ponudnikov storitev in produktov. Nastale bodo nove povezave – mreže, nov poslovni model; pripravljena bodo izhodišča za vzpostavitev zelenih delovnih mest.

Področje 4 »Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin«: S ponudbo dostopnega usposabljanja, učinkovitimi programi, v katere bodo vključeni mladi, brezposelni, ženske… bomo izboljšali znanje in spretnosti deležnikov. Uvedli bomo nov program (sejmarjenje) in s tem nastavili zametke inovativne mreže za trženje domačih proizvodov

 

Načrtovane aktivnosti

Nosilec – Partner 1 – Občina Rečica ob Savinji

Izvedba amfiteatra

Izvedba razsvetljave cerkve na Rečici

Izvedba »pametne klopi« na avtobusnem postajališču na Rečici

Nakup oglasne deske

Partner 2 – Občina Mozirje

Izvedba razsvetljave cerkve v Mozirju

Partner 3 – Turistično društvo Rečica ob Savinji

10 predavanj na temo lokalne samooskrbe

2 aktivnosti na temo Lesnine iz domačih rok

2 sejmov na amfiteatru

Pripravljanje letakov za AP; strokovno gradivo z okoljskimi temami in temami trajnostne mobilnosti

Partner 4 – Župnija Rečica ob Savinji

Blagoslov butar

 

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi