Logo MojaObčina.si

Ravne na Koroškem

DANES
22°C
8°C
JUTRI
23°C
9°C
2846

POROČILO O KAKOVOSTI VODE IZ JAVNIH SISTEMOV

 POROČILO O KAKOVOSTI VODE IZ JAVNIH SISTEMOV ZA OSKRBO S PITNO VODO ZA OBMOČJE OBČINE RAVNE ZA LETO 2016

 

•Zakonodaja na področju oskrbe s pitno vodo določa zahteve, ki jih mora izpolnjevati pitna voda z namenom varovanja zdravja ljudi. V skladu z določili 10. čl. Pravilnika o pitni vodi (Ur. list RS št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009 in 74/2015) mora upravljavec izvajati notranji nadzor, ki zagotavlja skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode na pipah oziroma mestih, kjer se voda uporablja kot pitna voda, v objektih za proizvodnjo, promet živil, pakiranje vode in v primeru oskrbe s pitno vodo s cisternami na mestu iztoka iz cistern.

• Notranji nadzor mora biti vzpostavljen na osnovah HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) sistema, ki omogoča prepoznavanje mikrobioloških, kemičnih in fizikalnih agensov, ki lahko predstavljajo potencialno nevarnost za zdravje ljudi.

•na območju občine Ravne na Koroškem se uporabniki oskrbujejo s pitno vodo iz treh sistemov oskrbe s pitno vodo: VS ŠUMC, VS KOTLJE in VS Strojna.

•Redno preskušanje vzorcev pitne vode se je v letu 2016 izvajalo v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano.

 

POROČILO O KAKOVOSTI PITNE VODE OBSEG REDNIH PRESKUŠANJ VZORCEV VODE

 

Mikrobiološki preskusi:

• E.coli, enterokoki, koliformne bakterije, skupno število kolonij pri 22°C in 37°C, Clostridium perfringens

 

Redni fizikalno-kemijski preskusi:

• temperatura, pH, električna prevodnost, barva, motnost, oksidativnost, amonij, nitrit klorid

 

Občasni fizikalno-kemijski preskusi:

• nitrat, skupna trdota, kovine, mineralna olja

 

 

POROČILO O KAKOVOSTI PITNE VODE REZULTATI PRESKUŠANJ VZORCEV VODE ZA LETO 2016 V tabelah so prikazani samo rezultati preskušanj vzorcev vode, ki so bili

odvzeti v okviru notranjega nadzora.

 

 

V ZELENO OBARVANEM POLJU JE PRIKAZANO ŠTEVILO IN DELEŽ VZORCEV, KO JE BILA UGOTOVLJENA

NESKLADNOST PITNE VODE, KI PA ŠE NE POMENI NEVARNOSTI ZA ZDRAVJE PORABNIKOV.

 

POROČILO O KAKOVOSTI PITNE VODE

• Glede na rezultate preskusov vzorcev vode na območju občine Ravne v letu 2016 lahko povzamemo, da so neskladnosti ugotovljene predvsem na VS Kotlje, ena neskladnost je bila ugotovljena na VS Šumc.

• V okviru notranjega nadzora je bila ugotovljena mikrobiološka neskladnost s Pravilnikom o pitni vodi v 10 vzorcih odvzete pitne vode. V večini primerov voda ni ustrezala zahtevam Pravilnika o pitni vodi zaradi prisotnosti koliformnih bakterij, v dveh vzorcih pa je bila ugotovljena prisotnost enterokokov in E. Coli, ki lahko predstavljajo tveganje za zdravje ljudi, saj gre za bakterije fekalnega izvora.

• Vsi vzorci odvzeti na fizikalno-kemijska preskušanja so skladni s Pravilnikom o pitni vodi.

Upravljavec javnega vodovoda je preveril in pregledal celotno oskrbovalno območje ter po potrebi izvedel dezinfekcijo vodovodnega omrežja.

 

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Število glasov: 0

Oglejte si tudi