Logo MojaObčina.si

Ravne na Koroškem

DANES
1°C
-8°C
JUTRI
2°C
-4°C
KOROŠKI GASILSKI ZAVOD
Deli
Družba in javne storitve

KOROŠKI GASILSKI ZAVOD

Število glasov: 0

Predstavitev

KOROŠKI GASILSKI ZAVOD RAVNE NA KOROŠKEM
Koroška c. 13, 2390 Ravne na Koroškem
( 02 621 0256 direktor ( 02 621 0257 tajništvo Faks 02 82 20 875
e-mail: direktor@gzrk.si, tajnistvo@gzrk.si
ID št.: SI41943732 TRR pri UJP Radlje: 01303-6030195003
Dežurna soba: ( 02 870 6666 e-mail: centrala@gzrk.si

O nas

Nastanek poklicnega gasilstva, kot potrebne službe za zagotavljanje požarnega varstva sega v leto 1947, ko je takratno ministrstvo za rudarstvo in črno metalurgijo izdalo zahtevo po namestitvi stalnega gasilskega dežurstva v Železarni na Ravnah. Dežurna gasilska služba je bila ustanovljena iz takratne že obstoječe gasilske čete tako, da je potekalo dežurstvo, ki so ga opravljali gasilci poklicno, na tri izmene.

V začetku je bilo delo poklicnih gasilcev omejeno zgolj za potrebe Železarne Ravne. Kasneje, ko je enota razpolagala s številčnejšim moštvom in več gasilske opreme in tehnike, je sodelovala tudi pri intervencijah v širšem okolju.

V začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja, se ja pokazala nuja po organiziranem delovanju na področju zaščitno reševalnih dejavnosti, pri nesrečah v cestnem prometu in nesrečah z nevarnimi snovmi in poklicni gasilci smo prevzeli tudi te obveznosti. Na tem področju imamo koncesijo za opravljanje dejavnosti in jo opravljamo na teritoriju občin Mežiške doline in občine Dravograd.

Leta 1994, posledično zaradi reorganizacije družb na lokaciji Železarne Ravne, je postalo vprašljivo za obstoj Poklicne gasilske enote Ravne. Dogovor med lokalno skupnostjo in podjetji znotraj Železarne Ravne, je prispeval k spoznanju, da je poklicna gasilska služba na Ravnah potrebna, tako za industrijska podjetja,kot tudi za lokalno skupnost. Takrat občina Ravne na Koroškem ustanovi Gasilski zavod Ravne, ki se kasneje preimenuje v Koroški gasilski zavod, saj ta zavod opravlja določene dejavnosti na teritoriju celotne Koroške regije.

V Koroškem gasilskem zavodu je trenutno zaposlenih 16 ljudi, od tega 14 gasilcev operativcev. Za optimalno delovanje bi Koroški gasilski zavod potreboval 16 gasilcev, kar je tudi plansko usmerjena strategija.

Koroški gasilski zavod je registriran za opravljanje naslednjih dejavnosti:

· Gašenje požarov, reševanje ljudi in premoženja v primeru požara in drugih naravnih nesreč,
· posredovanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi,
· posredovanje ob prometnih nesrečah,
· reševanje iz globin in višin,
· reševanje ob nesrečah na vodi in iz vode,
· Izvajanje interventnih del po nalogu ustanovitelja,
· Vzdrževanje gasilske tehnike in opreme za lastno dejavnost,
· Vzdrževanje, servisiranje in tehnično pregledovanje gasilno tehničnih reševalnih in zaščitnih naprav, sredstev in opreme ( pregled, servis in prodaja gasilnikov, kontrola in meritve hidrantnega omrežja, kontrola javljalcev požara).
· Prevozi pitne vode,
· Izobraževanje na področju požarnega varstva, zaščite in reševanja,
· Opravljanje drugih dejavnosti, ki so neposredno ali posredno povezane z gasilsko dejavnostjo.
##GALLERY IMG ALT## ##GALLERY IMG ALT##

Zadnje vsebine