Logo MojaObčina.si
DANES
24°C
12°C
JUTRI
24°C
13°C
Oceni objavo

Rezultati glasovanja za projekte participativnega proračuna „Za moj kraj“

Občanke in občani Občine Radovljica so o projektnih predlogih za participativni proračun »Za moj kraj« za leti 2023 in 2024 glasovali med 20. in 24. februarjem 2023.

Skupaj je bilo možno glasovati za 70 projektnih predlogov, razporejenih po petih območjih. Od 16.153 upravičencev za glasovanje (občani občine Radovljica, stari 15 let in več) je svoj glas za vsaj en projekt oddalo 4.237 upravičencev, kar predstavlja 26,2 odstotka vseh.

Največ glasov za tribuno ob nogometnem igrišču

Absolutno največ glasov v vsej občini je dobil projekt na območju Krajevne skupnosti Lesce, ureditev tribune Nogometnega centra Lesce (predlagatelj Brane Antolin), za katerega je glasovalo 496 občanov. Predvidena je ureditev betonske tribune ob pomožnem igrišču, kjer bi bil v treh vrstah okvirne dolžine 40 metrov prostor za gledalce in starše ter spremljevalce mladih nogometašev.

Območje KS Lesce

Na območju Lesc so dovolj glasov, da gredo v izvedbo, prejeli še projekti: zamenjava ograje otroškega igrišča (132 glasov), video-nadzor otroškega igrišča (97 glasov), ureditev krožišča pri OŠ F. S. Finžgarja Lesce (88 glasov) in ureditev novega peskovnika pri navedeni osnovni šoli (54 glasov).

Območje KS Radovljica

Tudi na območju Radovljice je največ glasov prejel projekt, vezan na športni objekt: za nadaljnje urejanje Športnega parka Vrbnje (predlagatelj Tadej Gomboc) je glasovalo 291 upravičencev, na območju KS Radovljica pa gredo v izvedbo še projekt zasaditve novih dreves v mestu (280 glasov), ureditev mini parka nad železniško postajo Pr' čebelc (151 glasov), postavitev pokrite kolesarnice na območju avtobusne postaje Radovljica (124) glasov), ureditev razgledne točke na Volčjem hribu (123 glasov) in mozaična ter »street art« galerija v podhodu pod železnico (111 glasov).

Območje KS Lancovo, Kamna Gorica, Kropa in Srednja Dobrava

Na območju, ki obsega krajevne skupnosti Lancovo, Kropa, Kamna Gorica in Srednja Dobrava, je največ glasov, 199, prejel projekt obnove skupne sušilnice sadja na Zgornji Lipnici; predlagala ga je Agata Šimnic Zupan. Le nekaj manj glasov so krajani namenili projektu ureditve struge potoka Lipnica (192) in obnovi smučarsko-tekaške proge Kamna Gorica (191 glasov). V izvedbo gresta še ureditev območja Pustega gradu (139 glasov) in projekt varna šolska pot, v okviru katerega se bo zagotovila dokumentacija za dograditev manjkajočega pločnika in cestne razsvetljave v Kropi (111 glasov).

Območje KS Podnart, Ljubno in Brezje

Na območju krajevnih skupnosti Podnart, Ljubno in Brezje so na prvih treh mestih projekti, ki se nanašajo na ureditev dvorane KS Podnart; vse tri je predlagal Nejc Šter. Največ glasov, 219, so krajani namenili nakupu projekcijskega platna in projektorja, le nekaj manj pa za nakup ozvočenja (192 glasov) in odrske razsvetljave (187 glasov). Po 179 glasov podpore sta prejela dokončanje in ureditev izvira v Cizlju ter ureditev ekološkega otoka v Podnartu.

Območje KS Begunje, Mošnje in Otok

Na območju, ki obsega KS Begunje, Mošnje in Otok je največ glasov, 104, prejel projekt priprave konservatorskega načrta za grad Kamen (predlagatelj Peter Kolman). Po številu glasov s 75, sledi obnova vaškega vodnjaka v Mošnjah, 58 glasov so krajani namenili izdelavi projektne dokumentacije za kanalizacijsko omrežje oziroma čistilno napravo Podgora, 42 za ureditev avtobusnega postajališča, prehoda za pešce in pločnika v Begunjah, 34 ureditvi površin za pešce v Poljčah ter 33 za talni gibalni poligon v okolici vrtca oziroma šole.

Najvišja udeležba v četrtem, najnižja v petem območju

Skupno je bilo za predlagane projektne predloge oddanih 5.888 glasov, kar pomeni, da je vsak upravičenec, ki je oddal svoj glas, podprl približno en projektni predlog.

Največ upravičencev je glasovalo na območju Podnarta, Ljubna in Brezij, delež je bil skoraj 39 odstotkov, najmanj, 16,5 odstotka upravičencev, pa na območju Begunj, Otoka in Mošenj.

V občini Radovljica se v postopku oblikovanja proračuna za letošnje in prihodnje leto tudi tokrat del sredstev namenja participativnemu delu proračuna. To pomeni, da so občani lahko predlagali in nato glasovali za manjše projekte v vrednosti do 15 tisoč evrov; za izvedbo izglasovanih pa bo občina v dveh letih namenila skupaj 400 tisoč evrov.

Oglejte si tudi