Logo MojaObčina.si

Radovljica

JUTRI
20°C
9°C
PON.
18°C
11°C
5725

Rezultati ankete o urejanju parkiranja v občini Radovljica

Občina Radovljica je izvedla anketo glede urejanja parkiranja, s katero je želela pridobiti mnenje kar najširše zainteresirane javnosti v zvezi z urejanjem mirujočega prometa v občini. Odgovori bodo občinski upravi pomagali razumeti odnos uporabnikov in druge javnosti do javnih površin, namenjenih mirujočemu prometu.

Odzvali so se tako stanovalci iz urbanega in ruralnega dela občine kot tudi starega mestnega jedra ter dnevni migranti. Odgovori skupin, ki imajo včasih diametralne interese, bodo pomagali pri pripravi uravnoteženih, sistemskih rešitev na področju mirujočega prometa in trajnostne mobilnosti.

Prejetih je bilo 367 izpolnjenih vprašalnikov. Anketa je bila dostopna in aktivna na spletni strani od 20. 1. do 1. 3. 2021, torej 40 dni.

Pretežni del odgovorov prihaja s strani voznikov, ki živijo v občini, v urbanem delu in so del aktivne populacije (30 do 65 let). To je pričakovano, saj se s predmetom ankete vsak dan srečujejo.

Da je treba izboljšati regulacijo mirujočega prometa oz. regulacijo javnih parkirišč, meni 2/3 anketiranih. Velika večina (87 %) jih meni, da je treba predhodno izkoristiti obstoječe kapacitete za parkiranje pred gradnjo novih.

Anketiranci kljub temu, da gre v večini za voznike in uporabnike javnih parkirišč, deloma ali v celoti preferirajo okolje, ki ima večji delež zelenih površin, tudi na račun javnih površin, namenjenih za parkiranje. Zgolj 5 % absolutno, kot prioriteto navaja parkirne površine.

Večina anketirancev navaja (61%), da raje hodi 5 minut, kot plača parkirnino. S tem se deloma strinja še nadaljnja četrtina vprašanih (29%).

Večina anketirancev se strinja, da je regulacija dolžine parkiranja pomembna za dobro dostopnost parkirišč. Kar 75 % se jih absolutno strinja, da čas parkiranja ne sme biti daljši, kot je to potrebno, ter dodatnih 23 % deloma.

Odnos do plačila parkirnine kot ukrepa regulacije je uravnotežen, tretjina ga sprejema kot dober ukrep, tretjina ga deloma razume kot dober ukrep, tretjina pa ga ne vidi kot dober ukrep.

Anketiranci se strinjajo, da morajo biti na turističnih točkah regulirana parkirišča, ki turistom omogočajo dober dostop do parkirišč (50 % se strinja in 41 % se deloma strinja).

Anketiranci so zelo odprti do alternativnega načina potovanja (alternativa osebnemu avtomobilu), če se čas potovanja bistveno ne podaljšuje (s tem se v celoti strinja 58% ter 30% deloma).

Tretjina anketirancev (33 %) vidi potovanje s kolesom na krajše razdalje kot dobro alternativo avtu. Kar 50 % jih navaja, da je za to potrebna ustrezna infrastruktura.

Večina anketirancev še ne uporablja sistema za izposojo koles (86 %), jih pa večina (71 %) podpira širitev mreže.

Kar 96 % anketirancev podpira projekt Prostofer, za prevoz starejših občanov.

Velik del jih podpira, da se zbrana sredstva iz parkirnin uporablja namensko (62 %), deloma se s tem strinja še tretjina (34 %).

Anketiranci so se lahko opredelili do izzivov pri urejanju parkiranja. Mnenja so bila zelo različna. Od navedb, da parkiranje ni velik problem, do nezadostne regulacije, do alternativ avtomobilskemu prometu, problematike parkiranja na Cankarjevi in centru mesta Radovljica do pozivov h gradnji dodatnih kapacitet (nova parkirišča, parkirna hiša).

Kot ukrep pa anketiranci navajajo: časovno regulacijo, plačevanje, nadzor, dodatne kapacitete, uvedba P+R parkirišč, izboljšanje infrastrukture, parkirno hišo, dovolilnice in drugo.

Pridobljena mnenja uporabnikov javnih površin za mirujoči promet in druge zainteresirane javnosti bodo upoštevana pri pripravi parkirne politike in razvoju trajnostne mobilnosti v občini.

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi