Logo MojaObčina.si

Radovljica

DANES
5°C
-5°C
JUTRI
11°C
-5°C

SLOVENSKO JABOLKO

SLOVENSKO JABOLKO

predavanje prof. dr. Janeza Hribarja prodekana Biotehniške fakultete Ljubljana - živilska tehnologija.


Dom dr. Janka Benedika26.3.2015 ob 17:00 v jedilnici Doma

Vstopnina 5€

Stanovalci, osebje Doma dr. Janka Benedika in donatorji brezplačno

Prodaja vstopnic na blagajni pred vstopom v prireditveni prostor

JESENKOVA NAGRADA 2010

Prof.dr. Janez Hribar

Prof. dr Janez Hribar se je po maturi na gimnaziji Poljane v Ljubljani

vpisal leta 1965 na študij živilske tehnologije in leta 1971 diplomiral

ter se takoj zaposlil na BF, Oddelek za živilstvo, Katedra za

tehnologije rastlinskih živil, najprej kot raziskovalec, nato kot asistent

(1974), pa višji predavatelj od leta 1984 po magistraturi na Univerzi v

Zagrebu, Fakulteti za poljopripvredne znanosti. Kot univerzitetni

učitelj – najprej kot docent deluje od leta 1989 po pridobitvi doktorata

znanosti s področja živilstva, nato izredni profesor in od leta 2000 kot

redni profesor. Na isti katedri profesionalno deluje od diplome in še

pred tem nekaj let kot študent. Po opravljenem doktoratu se je

profesor Hribar strokovno izpopolnjeval na več tujih univerzah in

inštitutih npr. na Univerzi Porto Alegre (Brazilija), Univerzi

Hohenheim (Nemčija), Državnem inštitutu za vrednotenje kmetijskih

pridelkov v Milanu (Italija) ter kot gostujoči profesor deloval na

Univerzi Strossmayer v Osijeku (Hrvaška).

Znanstveno raziskovalna dejavnost profesorja Hribarja je vseskozi

usmerjena na področje tehnologij rastlinskih živil. Že z diplomskim

delom se je vključil v ameriško-slovenski projekt Postharvest

behaviour of apples and pears, ki je obravnaval problematiko

poobiralnih tehnologij. To področje je poglobljeno raziskoval po

opravljenem doktoratu, kot nacionalni koordinator v mednarodnih

projektih COST 94 in FLAIR, v delovni skupini Alpe Jadran za

sadjarstvo pa je postal koordinator za področje skladiščenja in

predelave sadja. Leta 1994 je skupaj s sodelavci organiziral odmeven

simpozij Quality criteria z udeleženci iz 18 držav. Na področju

predelave sadja velja posebej izpostaviti njegovo originalno

tehnološko rešitev predkoncentriranja sokov, ki je uspešno

prenešena v prakso z uporabo reverzne osmoze pri koncentriranju

jabolčnega soka. Večji del njegovega raziskovalnega dela obsega

problematiko skladiščenja sadja in vrtnin v spremenjeni atmosferi.

Študij stresnih razmer, kot pokazatelja odzivnosti rastlinskega tkiva v

aerobno anaerobnem ravnotežju, pa je predmet njegovega

raziskovanja v zadnjem obdobju. Kot vodja raziskovalne skupine se

je intenzivno vključil v mednarodni projekt Evropske unije

COPERNICUS s projektom Shelf-life prediction for improved safety

 

I: info@chopin-goldenring.si

T: 041 720 270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Oglejte si tudi