Logo MojaObčina.si

Radenci

JUTRI
4°C
4°C
SRE.
10°C
3°C
Avtor: OBČINA RADENCI,

Javno zbiranje ponudb za oddajo igrišča za mini golf Radenci v najem

Datum objave: 06. 10. 2020
Številka razpisa: 35280-0008/2020

Štev.: 35280-0008/2020-1

Datum: 5.10.2020

 

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) ter Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, razpisuje

JAVNO ZBIRANJE PONUDB

ZA ODDAJO IGRIŠČA ZA MINI GOLF RADENCI V NAJEM

 

PREDMET ODDAJE

Predmet oddaje v najem je Igrišče za mini golf Radenci v obsegu 18 stez za igro (v nadaljevanju: Mini golf), ki se nahaja na nepremičnini s parcelno številko 661/1, k.o. 200 Radenci.

 

Mini golf ima urejene priključke za elektriko in vodo. 

Poslovni prostori, ki so predmet najema, se oddajo in prevzamejo po načelu "videno – najeto".

Za dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko interesenti v času uradnih ur kontaktirajo Jasno Divjak (02 566 96 13), s katero se lahko tudi dogovorijo glede ogleda poslovnih prostorov.

 

POGOJI PRIJAVE

  1. Na javni razpis se lahko prijavijo fizične osebe-samostojni podjetniki in pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje gostinske dejavnosti oz. začasnega gostinskega obrata.

 

Prav tako je pogoj za prijavo na javni razpis, da ponudnik na lastne stroške zagotovi in opremi  začasni gostinski obrat, ki bo postavljen na zemljišču Mini golfa. Od najemnika se pričakuje, da bo v svojem imenu in za račun Občine Radenci prodajal vstopnice za mini golf ter izposojeval celotno opremo za igro mini golfa. Najemnik bo dolžan skrbeti za urejenost igrišča za mini golf v obsegu 18 stez za mini golf ter zagotoviti skladiščenje opreme, potrebne za izvedbo mini golfa. Najemnika bodo bremenili stroški obratovanja, navedeni v nadaljevanju.

Več informacij v prilogi.

Všečkaj objavo