Logo MojaObčina.si

Radenci

DANES
32°C
14°C
JUTRI
32°C
18°C
Avtor: OBČINA RADENCI,

KOMUNALNI DELAVEC II (ŠIFRA DM: JO32007)

Datum objave: 16. 05. 2022
Številka razpisa: 110-0012/2022

Na podlagi 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/2002, 110/2002 - ZDT-B, 2/2004 - ZDSS-1, 23/2005, 62/2005 - odl. US, 75/2005 - odl. US, 113/2005, 21/2006 - odl. US, 23/2006 - skl. US, 62/2006 - skl. US, 68/2006 - ZSPJS-F, 131/2006 - odl. US, 11/2007 - skl. US, 33/2007, 69/2008 - ZTFI-A, 69/2008 - ZZavar-E, 65/2008, 40/2012 - ZUJF) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/2013, 78/2013 - popr., 47/2015 - ZZSDT, 33/2016 - PZ-F, 52/2016, 15/2017 - odl. US) Občina Radenci objavlja prosto strokovno – tehnično delovno mesto:

 

KOMUNALNI DELAVEC II (ŠIFRA DM: JO32007)

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje

pogoje za zasedbo strokovno – tehničnega delovnega  mesta:

-       popolna višja stopnja osnovnošolske izobrazbe

Opis del in nalog delovnega mesta:

  • urejanje, čiščenje javnih površin ter površin v lasti občine,
  • celovito urejanje pokopališč (košnje, vzdrževanje, druga dela…),
  • pomoč pri popravilih ter izvajanju vseh del in nalog s področja gospodarskih javnih služb,
  • operativno sodelovanje na prireditvah v organizaciji občinske uprave,
  • opravljanje drugih fizičnih del,
  • druge naloge po navodilih vodje režijskega obrata in direktorja občinske uprave.

 

Prijava kandidata na razpisano prosto delovno mesto mora vsebovati:

1.       pisno Izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja/raven izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,

2.       pisno izjavo o vseh dosedanjih zaposlitvah, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj; v izjavi kandidat navede datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu, ter kratko opiše delo in raven zahtevnosti dela, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu.

Všečkaj objavo