Logo MojaObčina.si

Radenci

DANES
10°C
5°C
JUTRI
9°C
7°C
Avtor: OBČINA RADENCI,

Ugotovitvena odločba o statusu grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Datum objave: 26. 11. 2020
Številka razpisa: 35106-0002/2020-31

Občinska uprava Občine Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, izdaja na podlagi 245. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju ZUreP-2), 17. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, ŠT. 24/06­– uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/0765/088/10 in 82/13), 39. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/1048/1236/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), v upravni zadevi formalne ureditve statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, po uradni dolžnosti naslednjo

 

U G O T O V I T V E N O   O D L O Č B O

 

I.       Ugotovi se, da imajo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – občinska cesta naslednje nepremičnine:

a) parc. št. 824/3 katastrska občina 212 Okoslavci (ID znak parcela 212 824/3, ID 2032606)

b) parc. št. 1768 katastrska občina 218 Hrastje Mota (ID znak parcela 218 1768, ID 2835581) 

c) parc. št. 1775/2 katastrska občina 218 Hrastje Mota (ID znak parcela 218 1775/2, ID 2331146)

d) parc. št. 1777/3 katastrska občina 218 Hrastje Mota (ID znak parcela 218 1777/3, ID 4016380)

e) parc. št. 1779 katastrska občina 218 Hrastje Mota (ID znak parcela 218 1779, ID 1324534)

f) parc. št. 1783 katastrska občina 218 Hrastje Mota (ID znak parcela 218 1783, ID 1994941)

g) parc. št. 1784/5 katastrska občina 218 Hrastje Mota (ID znak parcela 218 1784/5, ID 5939751)

 

II.      S to odločbo se pri zemljiški knjigi pristojnega sodišča za nepremičnine iz I. točke te odločbe predlaga vpis lastninske pravice v korist Občine Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, matična št.: 5880297000, do celote (1/1) in zaznamba grajenega javnega dobra lokalnega pomena – občinska cesta

 

III.     V zvezi z izdajo te odločbe niso nastali nobeni stroški.

 

CELOTNA ODLOČBA JE V PRILOGI.

Všečkaj objavo