Logo MojaObčina.si

Radenci

DANES
10°C
5°C
JUTRI
9°C
7°C
Avtor: OBČINA RADENCI,

Ugotovitvena odločba o statusu grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Datum objave: 20. 11. 2020
Številka razpisa: 35106-2/2020-30

Občinska uprava Občine Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, izdaja na podlagi 245. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju ZUreP-2), 17. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, ŠT. 24/06­– uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/0765/088/10 in 82/13), 39. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/1048/1236/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), v upravni zadevi formalne ureditve statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, po uradni dolžnosti naslednjo

 

U G O T O V I T V E N O   O D L O Č B O

 

I.       Ugotovi se, da imajo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – občinska cesta naslednje nepremičnine:

a) parc. št. 241 katastrska občina 216 Hrašenski Rački Vrh (ID znak parcela 216 241, ID 2625816) 

b) parc. št. 243 katastrska občina 216 Hrašenski Rački Vrh (ID znak parcela 216 243, ID 274605)

c) parc. št. 244 katastrska občina 216 Hrašenski Rački Vrh (ID znak parcela 216 244, ID 5144368)

d) parc. št. 96 katastrska občina 217 Murščak (ID znak parcela 217 96, ID 1303325)

e) parc. št. 98 katastrska občina 217 Murščak (ID znak parcela 217 98, ID 4493644)

f) parc. št. 99 katastrska občina 217 Murščak (ID znak parcela 217 99, ID 295605)

g) parc. št. 100 katastrska občina 217 Murščak (ID znak parcela 217 100, ID 2982016)

h) parc. št. 1766 katastrska občina 218 Hrastje Mota (ID znak parcela 218 1766, ID 2500045)

i) parc. št. 1770 katastrska občina 218 Hrastje Mota (ID znak parcela 218 1770, ID 4012118)

j) parc. št. 1772 katastrska občina 218 Hrastje Mota (ID znak parcela 218 1772, ID 1156641)

k) parc. št. 1773/1 katastrska občina 218 Hrastje Mota (ID znak parcela 218 1773/1, ID 1827252)

l) parc. št. 1773/2 katastrska občina 218 Hrastje Mota (ID znak parcela 218 1773/2, ID 988486)

m) parc. št. 938/3 katastrska občina 213 Dragotinci (ID znak parcela 213 938/3, ID 274825)

 

II.      S to odločbo se pri zemljiški knjigi pristojnega sodišča za nepremičnine iz I. točke te odločbe predlaga vpis lastninske pravice v korist Občine Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, matična št.: 5880297000, do celote (1/1) in zaznamba grajenega javnega dobra lokalnega pomena – občinska cesta

 

III.     V zvezi z izdajo te odločbe niso nastali nobeni stroški.

 

CELOTNA ODLOČBA JE V PRILOGI.

Všečkaj objavo