Logo MojaObčina.si

Radenci

DANES
10°C
5°C
JUTRI
9°C
7°C
Avtor: OBČINA RADENCI,

Ugotovitvena odločba o statusu grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Datum objave: 19. 11. 2020
Številka razpisa: 35106-0002/2020-28

Občinska uprava Občine Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, izdaja na podlagi 245. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju ZUreP-2), 17. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, ŠT. 24/06­– uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/0765/088/10 in 82/13), 39. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/1048/1236/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), v upravni zadevi formalne ureditve statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, po uradni dolžnosti naslednjo

 

U G O T O V I T V E N O   O D L O Č B O

 

I.       Ugotovi se, da imajo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – občinska cesta naslednje nepremičnine:

a) parc. št. 1344 katastrska občina 201 Rihtarovci (ID znak parcela 201 1344, ID 2173385) 

b) parc. št. 694/2 katastrska občina 202 Kapelski Vrh (ID znak parcela 202 694/2, ID 4913434)

c) parc. št. 697 katastrska občina 202 Kapelski Vrh (ID znak parcela 202 697, ID 546489)

d) parc. št. 698 katastrska občina 202 Kapelski Vrh (ID znak parcela 202 698, ID 4913433)

e) parc. št. 699/8 katastrska občina 202 Kapelski Vrh (ID znak parcela 202 699/8, ID 6306319)

f) parc. št. 705 katastrska občina 202 Kapelski Vrh (ID znak parcela 202 705, ID 43489)

g) parc. št. 635/2 katastrska občina 204 Janžev Vrh (ID znak parcela 204 635/2, ID 1040536)

h) parc. št. 638/3 katastrska občina 204 Janžev Vrh (ID znak parcela 204 638/3, ID 3896075)

 

II.      S to odločbo se pri zemljiški knjigi pristojnega sodišča za nepremičnine iz I. točke te odločbe predlaga vpis lastninske pravice v korist Občine Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, matična št.: 5880297000, do celote (1/1) in zaznamba grajenega javnega dobra lokalnega pomena – občinska cesta

 

III.     V zvezi z izdajo te odločbe niso nastali nobeni stroški.

 

CELOTNA ODLOČBA JE V PRILOGI.

Všečkaj objavo