Logo MojaObčina.si

Radenci

DANES
21°C
9°C
JUTRI
20°C
11°C

24. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Izpostava Murska Sobota in Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Gornja Radgona organizirata v sodelovanju z Občino Radenci XXIV. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa v Pomurju, ki bo v soboto, 2. junija 2018, s pričetkom ob 8. uri na območju Parka Radenci v Radencih (program).

Regijsko preverjanje bo izvedeno na območju Parka Radenci. Potekalo bo na štirih lokacijah delovnih mest (4 DM) na območju parka ter na šestih lokacijah predstavitvenih mest (6 PM). Na ta način uresničujemo željo, približati prvo pomoč javnosti ter občanom prikazati delo in poslanstvo ekip prve pomoči, članom ekip pa omogočili preizkus znanja v reševalnih aktivnostih kot bi dejansko potekale ob množični nesreči.

Tematika letošnjega regijskega preverjanja usposobljenosti bo preverjanje delovanja in usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa v nudenju prve pomoči ob naravnih in drugih nesrečah ter izrednih dogodkih, ki lahko prizadenejo pomursko regijo in širše. Vsaka ekipa bo usposobljenost in znanje prikazala pri dajanju prve pomoči poškodovanim v različnih situacijah.

Namen letošnjega regijskega preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči in predstavitve dejavnosti organov, organizacij, enot in služb, ki sodelujejo pri nalogah zaščite, reševanja in pomoči je naslednji:
 utrjevati in širiti znanje za preprečevanje nesreč, če pa do njih pride, kvalitetno in ustrezno pomagati sebi in drugim,
 pri članih ekip vzpodbujati težnjo po čim boljšem znanju, obvladanju veščin in osvajanju novosti na področju priporočil  prve pomoči ob naravnih in drugih nesrečah,
 obnavljati teoretično in  praktično znanje članov ekip in s tem vzdrževati njihovo stalno usposobljenost za dajanje prve pomoči,
 pri članih ekip razvijati izurjenost za usklajeno delo vseh članov ekipe pri dajanju prve pomoči ob najrazličnejših poškodbah,
 razvijati med državljani, člani Rdečega križa, pripadniki Civilne zaščite v lokalnih skupnostih, gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah zanimanje za prvo pomoč ter dejavnosti Rdečega križa in Civilne zaščite v celoti,
 okrepiti obmejno sodelovanje ter preizkusiti sodelovanje domačih in tujih reševalnih ekip ob naravnih in drugih nesrečah,
 predstaviti organiziranost, opremo in naloge organov, organizacij, enot in služb, ki sodelujejo pri nalogah zaščite, reševanja in pomoči.    
         
Na regijskem preverjanju usposobljenosti bodo sodelovale ekipe prve pomoči Civilne zaščite občin, gospodarskih družb, gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij, šol in drugih javnih zavodov, ekipe prve pomoči Rdečega križa, ekipe stacionarija in nastavitvenih enot Rdečega križa ter ekipe prve pomoči drugih nevladnih organizacij v treh kategorijah:

Na regijskem preverjanju usposobljenosti bodo sodelovale ekipe za prvo pomoč v treh kategorijah:

A. kategorija
– ekipe za prvo pomoč Civilne zaščite, ki jih organizirajo občine, gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, šole in drugi javni zavodi ter druge nevladne organizacije, ki so organizirane v skladu z 3. členom Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito in reševanje (Ur. list RS, št. 92/07, 54/09 in 23/11) ter Pravilnikom o kadrovskih in materialnih formacijah enot, služb in organov Civilne zaščite (Uradni list RS, št. 104/08);
– ekipe za prvo pomoč Rdečega križa ter kipe za prvo pomoč iz sestave stacionarija in nastanitvenih enot Rdečega križa, organizirane v skladu s Sklepom o določitvi in ustanavljanju enot prve pomoči Rdečega križa za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči na območju RS (GO RKS na 18. seji, dne 27. 1. 2009);
– ekipe za prvo pomoč oz. člani/pripadniki, ki so vpisane v evidenco ECZ in prostovoljcev v skladu s Pravilnikom o  evidenci, razporejanju in pozivanju pripadnikov Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 40/09);

B. kategorija
– ekipe mladih prostovoljcev Rdečega Križa iz Slovenije;

C. kategorija
– ekipe za prvo pomoč Civilne zaščite in Rdečega križa iz sosednjih držav.

Ekipe bodo izvajale preverjanje po enotnem programu. Pravico do udeležbe na državnem preverjanju imajo le ekipe iz skupine »A«, ostale ekipe sodelujejo »izven konkurence«.

Prvouvrščena ekipa regijskega preverjanja usposobljenosti bo imela pravico sodelovanja na XXIV. državnem preverjanju usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa, ki bo izvedeno v Notranjski regiji, predvidoma oktobra 2018, v občini Postojna.

Na preverjanju usposobljenosti bodo poleg domačih ekip, že tradicionalno sodelovale tudi tuje ekipe prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa iz sosednjih obmejnih madžarskih županij Zala in Železno ter hrvaške županije Medžimursko. To sodelovanje že vrsto let zelo uspešno poteka v sklopu aktivnosti obmejnega sodelovanja, na podlagi sklenjenih dvostranskih sporazumov na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, Slovenije s Hrvaško, Avstrijo in Madžarsko.

Na letošnji razpis se je do danes prijavilo skupaj 13 ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa in sicer 9 ekip iz kategorije A, 1 ekipa iz kategorije B in 3 ekipe iz kategorije C:
– Občina Ljutomer (1 ekipa - A kategorija),
– Mestna občina Murska Sobota (3 ekipe - A kategorija),
– RKS OZ Murska Sobota (1 ekipa - A kategorija),
– RKS OZ Ljutomer (2 ekipi - A kategorija),
– RKS OZ Gornja Radgona (2 ekipi - A kategorija),
– Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer (1 ekipa – B kategorija – izven konkurence),
– Županija Zala – Ekipa CZ Lenti (1 ekipa - C kategorija – izven konkurence),
– Železna županija
– Ekipa CZ Őrség-Goričko-Raab (1 ekipa - C kategorija – izven konkurence)
– Županija Medžimursko
– Ekipa RK Čakovec (1 ekipa - C kategorija – izven konkurence).
 
V času aktivnosti XXIV. regijskega preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa v Pomurju, se bodo na območju Parka Radenci in njegovi neposredni okolici odvijale predstavitve dejavnosti in opreme gasilcev, potapljačev, Civilne zaščite, Policije, Slovenske vojske, kinologov, gorsko reševalne službe, Rdečega križa Slovenije, službe nujne medicinske pomoči, ter drugih organizacij, enot in služb, ki sodelujejo pri nalogah zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah. Tako si bodo lahko udeleženci preverjanja in druga zainteresirana javnost ogledala tudi omenjene predstavitve. Svojo dejavnost in opremo bodo predstavili: 
 Policijska uprava Murska Sobota,
 Prostovoljno gasilsko društvo Murska Sobota,
 Prostovoljno gasilsko društvo Gornja Radgona,
 Prostovoljno gasilsko društvo Ljutomer,
 Nafta - varovanje in požarna varnost d.o.o. - PIGE,
 Gasilska zveza Radenci s svojimi prostovoljnimi gasilskimi društvi,
 RKS Območno združenje Gornja Radgona,
 RKS Območno združenje Murska Sobota,
 Zdravstveni dom Murska Sobota, Služba nujne medicinske pomoči, RP Murska Sobota,
 Zdravstveni dom Gornja Radgona, Služba nujne medicinske pomoči,
 Podvodna reševalna služba - RP Gornja Radgona (GAPORA),
 Športno kinološko društvo Goričko,
 Kinološka zveza Slovenije - Enota reševalnih psov Slovenije – ERPS
 Gorska reševalna služba Maribor,
 AMZS, PE Murska Sobota,
 Slovenska vojska, 72. BR,
 ter drugi organi, organizacije, enote in službe, ki sodelujejo v sistemu zaščite in reševanja.

Vljudno vabimo vsa pomurska sredstva javnega obveščanja, občanke in občane Radencev, kakor tudi vse ostale zainteresirane iz Pomurja in širše okolice, da si vzamejo čas in si pobližje ogledajo načrtovane aktivnosti letošnjega preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa v Radencih.

S spoštovanjem, v imenu organizacijskega odbora

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi