Logo MojaObčina.si

Polzela

JUTRI
23°C
7°C
ČE.
21°C
6°C
Deli
1989

Poslovanje Upravne enote Žalec v času izrednih razmer

Spoštovani,

v času veljavnosti Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi

javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), v

nadaljevanju ZZUSUDJZ, upravne enote opravljajo samo postopke v nujnih zadevah. Nujne

zadeve so tiste, v katerih je od odločitve odvisno zavarovanje življenja in zdravja ljudi, javni red

in mir, javna varnost, premoženje večje vrednosti, če je od odločitve odvisno preživljanje oseb,

če je od odločitve odvisno uveljavljanje drugih pravic ali drugi nujni ukrepi za izvajanje oblasti za

dosego namena, ki ga zasleduje zakon.

Obisk strank Upravne enote Žalec je do preklica mogoč le po predhodni najavi po telefonu

(na številki 03/713 51 20 ali 03/713 51 40) oziroma na elektronski naslov (ue.zalec@gov.si)

prek elektronskih sporočil ali prek navadne pošte (na naslov Upravna enota Žalec, Ulica

Savinjske čete 5, 3310 Žalec).

Vloge strank, razen v nujnih primerih, do preklica sprejemamo zgolj v elektronski obliki ali po

navadni pošti na že zgoraj navedenih naslovih. Zaposleni na Upravni enoti Žalec se trudimo

ažurno odgovarjati tako na pisna kot tudi ustna vprašanja.

Začasne spremembe se nanašajo tudi na veljavnost vozniških dovoljenj. Vozniška dovoljenja,

katerim veljavnost poteče oz. je potekla od uveljavitve odloka 18. marca do 16. aprila 2020, se

podaljšajo do 16. maja 2020. Ta veljajo le na ozemlju Republike Slovenije.

Če vam je veljavnost vozniškega dovoljenja potekla pred 18. marcem 2020, se novo vozniško

dovoljenje izda le, če so izpolnjeni vsi pogoji za izdajo vozniškega dovoljenja, ki jih določa

Zakon o voznikih, in gre za nujno zadevo.

Registracija vozil in drugi postopki v zvezi z registracijo motornih vozil so začasno prepovedani

do 16. aprila 2020, veljavnost prometnih dovoljenj, ki jim poteče veljavnost do 16. aprila 2020,

pa se vključno z zavarovanjem motornih vozil podaljša do 16. maja 2020.

Med nujne zadeve s področja Zakona o motornih vozilih spada izdaja prometnih dovoljenj za

prvo registracijo homologiranih tovornih in priklopnih vozil, avtobusov, traktorjev in njihovih

priklopnikov ter delovnih strojev.

Vlog za izdajo osebnih izkaznic in potnih listov ne sprejemamo, razen v nujnih zadevah, o

čemer je dolžna presojati uradna oseba glede na okoliščine konkretnega primera.

Za osebne izkaznice in potne listine, ki so že izdelane in še čakajo na vročitev, velja, da

opravimo vročitev na upravni enoti le, če je ta nujna.

Tudi upravne postopke po Zakonu o tujcih vodimo ob upoštevanju omejitev oziroma

posebnosti glede opravljanja določenih procesnih dejanj in omejitev oziroma posebnosti glede

vročanja. Dovoljenje za (začasno) prebivanje tujca, katerega veljavnost (po začetku veljavnosti

ZZUSUDJZ, to je od 29. 3. 2020) sicer poteče, ostane v veljavi do izteka podaljšanega roka za

uveljavitev pravice do podaljšanja nadaljnjega dovoljenja, to je do 9. julija 2020 (oz. prej, če

pride do preklica).

Zaradi urejanja obveznega zdravstvenega zavarovanja oziroma vpliva na socialno ter

materialno stanje posameznika pa kot nujne zadeve na področju tujcev štejejo vloge za

podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje, izdajo ali podaljšanje enotnega dovoljenja za

prebivanje in delo, izdajo dovoljenja za otroke tujcev, rojene v RS, dovoljenja za stalno

prebivanje, za izdajo pisne odobritve tujcu za zamenjavo delovnega mesta ali delodajalca ter

označitev pravice do dela („dostop na trg dela“).

Na področju orožja vodimo le postopke za odvzem orožja. Med nujne postopke spada tudi

obveznost oseb, da po smrti lastnika orožja v roku treh mesecev izročijo orožje, strelivo in

orožne listine pristojni upravni enoti, zlasti če same ne morejo zagotoviti varne hrambe orožja.

Vsa javna zbiranja so prepovedana. Če bi prejeli vlogo za javno zbiranje, bi seveda izdali

upravni akt, s katerim bi to prepovedali.

Prav tako do preklica ne izvajamo sklepanja zakonskih ali partnerskih zvez.

Nujne zadeve na področju matičnih zadev so vpisi rojstev in smrti, kljub temu pa ne tečejo roki

za sestavo smrtovnice.

Med nujne zadeve lahko med drugimi štejemo tudi:

 odločanje o pravicah, od katerih je odvisen gmotni položaj stranke (veteranski dodatek,

pravica do invalidskega pripomočka ipd.);

 izdaja aktov, ki so nujni za gradnjo stanovanjskih objektov (v primeru premoženja večje

vrednosti, če je od odločitve odvisno preživljanje strank ali uveljavljanje drugih pravic),

javne infrastrukture, gospodarske infrastrukture, izvajanje javnih storitev, javne

gospodarske službe, javna pooblastila;

 izdaja dovoljenj, ki so nujna za izvajanje pridobitne dejavnosti, s katero se ukvarja

posameznik ali gospodarski subjekt (obrtna dovoljenja, dovoljenje za

pridelavo/predelavo hrane, prometna dovoljenja za prvo registracijo homologiranih

tovornih vozil, priklopnih vozil, avtobusov, traktorjev in njihovih priklopnikov ter delovnih

strojev – kot že navedeno zgoraj ipd.),

 na področju kmetijstva predelava, prodaja in izvajanje strojnih storitev, vzreja in

predelava vodnih organizmov (dopolnilna dejavnost na kmetiji), prijave kupljenega vina,

izdaja dokumentov za promet z vinom in prijava letnega pridelka, prenosi celotnih

GERK med kmetijskimi gospodarstvi in odločbe o izbrisu GERK, vpis v Register

kmetijskih gospodarstev zaradi pripisa živali (govedo, drobnica, prašiči) v Evidenco

rejnih živali.

Aktualne informacije o našem delu se iz dneva v dan spreminjajo in so ažurno objavljene na

spletnih straneh Upravne enote Žalec.

V upanju na čimprejšnjo vzpostavitev normalnih okoliščin vas lepo pozdravljam.

 

Simona Stanter,

načelnica

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Oglejte si tudi