Logo MojaObčina.si
JUTRI
8°C
-7°C
SRE.
8°C
-7°C
5971

Konstitutivna seja občinskega sveta

Na gradu Komenda na Polzeli se je v ponedeljek, 12. decembra 2022, prvič sestal polzelski občinski svet v novi sestavi s starim oziroma novim županom Jožetom Kužnikom. Sejo je vodil najstarejši svetnik Igor Pungartnik.

Po ugotovitvi števila navzočih novoizvoljenih članov občinskega sveta se je občinski svet seznanil s poročilom občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet in volitev župana, katerega je podala predsednica Barbka Zupan Cimperman. Po imenovanju mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravi predloga potrditve mandatov občinskega sveta in predstavitvi poročila je občinski svet sprejel sklep in potrdil mandate 17 članom občinskega sveta.

Največ mest, kar sedem, jih pripada članom liste Gibanje za Občino Polzela, lista Jožeta Kužnika, in sicer jih zasedajo: Jože Kužnik, Ivi Kapitler, Maja Kolenc Dolinar, Nika Ograjenšek, Darko Hlupič, Ida Jevšnik in Igor Pungartnik. Listi Dada - listi Dragice Sternad Pražnikar pripadata dve mesti: Dragici Sternad Pražnikar in Moniki Rakun, Gibanju Svoboda dve mesti: Luki Špoljarju in Darji Ferlež, NLER - Nestrankarski listi za razvoj Občine Polzela dve mesti: Danilu Turnšku in Sergeju Ocvirku ter  SDS – Slovenski demokratski stranki dve mesti: Gregorju Grčarju in Ljubu Žnidarju. NSi – Novi Sloveniji je pripadlo eno mesto, katero je zasedel Niko Cevzar, prav tako je eno mesto pripadlo SD – Socialnim demokratom, katero je zasedel Aleš Trbežnik.

S tem se je Občinski svet Občine Polzela konstituiral, novoizvoljenim svetnikom je začel teči štiriletni mandat, dozdajšnjim članom pa je ta prenehal.

Sledilo je poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana. Občinski svet je sprejel sklep, s katerim je uradno ugotovil, da je za župana izvoljen Jože Kužnik. Funkcija občinskega svetnika in župana ni združljiva, zato je Jože Kužnik podal izjavo, da sprejema funkcijo župana. Na podlagi te izjave in v skladu z zakonodajo je občinski svet ugotovil, da zaradi nezdružljivosti preneha mandat članu občinskega sveta Jožetu Kužniku, ki je bil izvoljen za župana. Sklep bo posredovan občinski volilni komisiji, ta pa bo izvedla postopek imenovanja nadomestnega člana v občinski svet.

Sledila je krajša slovesnost, na kateri je predsedujoči novoizvoljenemu županu Jožetu Kužniku čestital za izvolitev za župansko funkcijo ter mu podelil oziroma nadel župansko insignijo. 

»Izjavljam, da ponosno in hvaležno sprejemam funkcijo župana Občine Polzela. Prisegam, da bom svojo dolžnost opravljal vestno in odgovorno. Spoštoval bom pravni red Republike Slovenije in Občine Polzela. Svoje moči bom usmerjal v napredek in razvoj občine ter skrbel za blagostanje občank in občanov. Ljudje in moj odnos do njih ostajajo v središču mojega dela.

Vsi smo pred velikim izzivom. Takoj bomo morali zavihati rokave ter ves mandat veliko in trdo delati za dobro in blagor vseh nas. Niti za hip ne smemo pozabiti na obljube, ki smo jih delili v predvolilnem času. In niti za hip se ne smemo odmakniti od konstruktivne politike, katere temelj sta konstruktivni pogovor in konstruktivna kritika.

Vse nas spodbujam in vabim k sodelovanju, kar seveda ne pomeni, da ne pričakujem različnih mnenj in polemik. Nasprotno: različna mnenja morajo biti. Pričakujem pa tisto mero zaupanja, dialoga in sodelovanja, ki bo omogočala demokratično vzdušje, ki nam bo dalo moč in pogum za premagovanje izzivov, s katerimi se bomo spoprijemali,« je v nagovoru povedal novoizvoljeni župan Jože Kužnik.

Alenka Kočevar

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi