Logo MojaObčina.si
DANES
3°C
-2°C
JUTRI
7°C
-1°C
Oceni objavo

INFORMACIJA O OBRAČUNU ELEKTRIČNE ENERGIJE: Elektro distributer SODO

Spoštovane občanke in občani,

skladno z določili zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023  (Uradni list RS, št. 95/23) sporočamo, da dokazila o škodi in vloge za povrnitev škode ni treba pošiljati distribucijskemu operaterju, elektrodistribucijskim podjetjem ali dobaviteljem električne energije. Distribucijski operater električne energije podatke o povzročeni škodi na posameznih objektih pridobiva sam, iz centralne zbirke podatkov, ki jo vodi Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Osebni podatki končnih odjemalcev, ki se zbirajo in obdelujejo so osebno ime, naslov in davčna številka.

Na podlagi ocenjene škode na posameznem objektu bo distribucijski operater električne energije končne odjemalce v osmih dneh od prejema podatkov razvrstil v naslednje skupine:

  • odjemalci, pri katerih je nastala blaga škoda na objektu;
  • odjemalci, pri katerih je nastala huda škoda na objektu;
  • odjemalci, katerih objekt je popolnoma uničen in odjem ni mogoč.

Minister, pristojen za energijo, bo predpisal metodologijo za razvrščanje odjemalcev.

Vsem odjemalcem, pri katerih zaradi posledic poplav in plazov odjem električne energije ni mogoč, se tarifne postavke elektrooperaterjev za obračunsko moč in prevzeto delovno energijo znižajo na nič. Ta ukrep velja od 4. avgusta 2023 do ponovne priključitve na električno omrežje in oskrbe z električno energijo. 

Ti odjemalci tudi ne plačujejo:

  • akontacije za porabo električne energije v primeru letnega obračunavanja energije,
  • prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije,
  • prispevka za energetsko učinkovitost,
  • prispevka za delovanje operaterja trga.

 

Arijana Kufner

Oglejte si tudi