Logo MojaObčina.si

Oplotnica

DANES
18°C
2°C
JUTRI
19°C
5°C
Avtor: Občina Oplotnica,

Predlaganje kandidatov sodnikov porotnikov Okrožnega sodišča v Mariboru

Datum objave: 05. 11. 2020
Številka razpisa: 032-0001/2020

ZADEVA: PREDLAGANJE  KANDIDATOV SODNIKOV POROTNIKOV 

                   OKROŽNEGA SODIŠČA V MARIBORU

 

Skladno z določilom drugega odstavka 46. člena Zakona o sodiščih (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo s spremembami in dopolnitvami) je Okrožno sodišče v Mariboru objavilo poziv za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Mariboru, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 121/20 z dne, 11. 9. 2020.

 

Pri oblikovanju predlogov kandidatov je potrebno obvezno upoštevati 4. odstavek 462. člena Zakona o kazenskem postopku (Ur. l. RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo s spremembami in dopolnitvami) in predlagati določeno število sodnikov porotnikov za mladoletnike  izmed profesorjev, učiteljev vzgojiteljev in drugih oseb, ki imajo izkušnje z vzgojo mladoletnikov.

Kandidat za sodnika porotnika je lahko tudi oseba, ki že opravlja to funkcijo.

 

Za sodnika porotnika je lahko imenovan državljan RS, ki je dopolnil 30 let starosti, ki ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ki je zdravstveno in osebnostno primeren za udeležbo pri izvajanju sodne veje oblasti ter aktivno obvlada slovenski jezik.

 

Glede na kriterij števila prebivalcev mora Občina Oplotnica Okrožnemu sodišču Maribor posredovati eden predlog kandidata za sodnika porotnika. Pisni predlog mora obsegati naslednje podatke:

 1. Priimek in ime kandidata
 2. Datum in kraj rojstva ter EMŠO
 3. Stalno/začasno bivališče
 4. Šolsko izobrazbo/poklic
 5. Zaposlitev pri/upokojenec
 6. Telefonska številka doma/ na delovnem mestu ter mobilno številko
 7. Elektronski naslov
 8. Pisno soglasje kandidata, da podatke iz kazenske evidence pridobi Okrožno sodišče v Mariboru
 9. Za kandidate za sodnike porotnike za mladoletnike pa navedba o izpolnjevanju pogojev iz 4. odstavka 462, člena Zakona o kazenskem postopku
 10. Izjava kandidata, da izpolnjuje pogoje iz 42. člena Zakona o sodiščih
 11. Izjava kandidata, da soglaša s kandidaturo

 

Dopisu je priložena izjava kandidata za sodnika porotnika, ki jo predlagani kandidat izpolni in podpiše.

 

Predloge kandidatov za sodnike porotnike je potrebno poslati vključno do, 10. 11. 2020 na naslov:

 

Občina Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317  Oplotnica ali na elektronski naslov: obcina@oplotnica.si.

 

 

Lepo pozdravljeni.

 

 

Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Marjan Dečar

Všečkaj objavo