Logo MojaObčina.si
JUTRI
8°C
-7°C
SRE.
8°C
-7°C
Kultura, Storitev, Knjižnica, Izposoja 

OSREDNJA KNJIŽNICA MOZIRJE

Odprto

Danes 08.00‒15.00
Ponedeljek 08.00‒15.00
Torek 08.00‒18.00
Sreda 08.00‒15.00
Četrtek 08.00‒19.00
Petek 08.00‒18.00
Sobota 08.00‒13.00

Predstavitev

Osrednja knjižnica Mozirje je splošna knjižnica. Kot samostojno knjižnico jo je ustanoviteljica občina Mozirje imenovala na svoji 7. redni seji 17. 9. 2003 z Odlokom o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnica Mozirje

Svojo dejavnost opravlja za potrebe Zgornje Savinjske doline in njenih občin: MozirjeGornji GradLjubnoLučeNazarjeRečica in Solčava, s skupno 16.097 prebivalci.

Spada v IV. skupino splošnih knjižniic - kriterij je število prebivalcev področja, ki ga knjižnica pokriva.

Datum pričetka strokovno organiziranega in vodenega knjižničarstva je 1. junij 1973. Takrat je Matična služba za knjižničarstvo pri NUK-u Ljubljana dala pobudo za ustanovitev knjižnice v vsaki slovenski občini. V Mozirju smo knjižnico organizacijsko pripojili v Zvezo kulturnih organizacij občine Mozirje, kasneje pa je bil ustanovljen Zavod za kulturo občine Mozirje, in sicer 10. decembra. 1991 z odlokom Skupščine občine Mozirje. 24. oktobra 1997 se je ime zavoda spremenilo v Zavod za kulturo Mozirje. Njegova ustanoviteljica je bila občina Mozirje.

Knjižnici Mozirje je Občinski svet Občine Mozirje s sklepom št. 062-02/04-07, z dne 8.10.2004, predal v upravljanje Muzejsko zbirko Mozirje in Mozirjani, ki se nahaja v prostorih na Savinjski cesti 2.

Knjižnica Mozirje je organizirana kot osrednja knjižnica s krajevnimi knjižnicami v posameznih občinskih središčih na področju Zgornje Savinjske doline in za potrebe vseh sedmih občin: MozirjeGornji GradLjubnoLučeNazarjeRečica ob Savinji in Solčava.

Konec leta 2003 se je na osnovi zakona o knjižničarstvu osamosvojila in danes nastopa kot samostojni javni zavod z nazivom Osrednja knjižnica Mozirje. Ustanoviteljica Občina Mozirjejo je imenovala na svoji redni seji 17. septembra 2003 z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Mozirje. Za ostale občine pa se knjižničarska dejavnost opravlja s pogodbo o izvajanju knjižničarske dejavnosti.

Knjižnica Mozirje postaja tudi informacijski center in opravlja naslednje naloge:

zbira, obdeluje, hrani in posreduje knjižnično gradivo; zagotavlja dostop do knjižničnega gradiva, elektronskih publikacij, katalogov in drugih baz podatkov; sodeluje v medknjižnični izposoji; pridobiva in izobražuje uporabnike; sodeluje v informacijskem opismenjevanju; zbira, hrani in posreduje domoznansko gradivo; opravlja založniško dejavnost; organizira različne oblike dela za uporabnike in obiskovalce knjižnice.

Zadnje vsebine