Logo MojaObčina.si

Mirna Peč

DANES
22°C
8°C
JUTRI
22°C
11°C
2815

Občina Mirna Peč prejemnica Srebrnega certifikata ISSO za uspešni razvojni položaj občine

Analiza ISSO prinaša na enem mestu pregled ključnih pokazateljev uspeha za lokalne skupnosti. Ti kazalniki so del sistema ISSO - informacijskega sistema slovneskih občin. Gre za kompleksen projekt, s katerim se že leta spremlja razvojni utrip na lokalni ravni. Kritični kazalniki, katerih je skupno 61, so izbrani tako, da omogočajo kar čim boljšo praktično uporabo pri načrtovanju razvoja kraja, ob primerjavi kraja z drugimi, pri spremljanju dinamike razvoja, pri analizi odmika od standarda odličnosti v slovenskih razmerah, hitri identifikaciji glavnih prednosti občine in njenih razvojnih izzivov, ne nazadnje pa tudi pri učinkovitejši komunikaciji z različnimi skupinami deležnikov. Kazalniki so urejeni po osmih področjih in sicer demografija, proračunska učinkovitost, gospodarstvo, trg dela, izobrazba, življenjski standard, socialna kohezija in okolje, za vsako izmed področij je pripravljen sestavljen indeks. Analiza zajema vseh 212 slovenskih občin. 

Glede na vrednost sestavljenega indeksa ISSO je Mirna Peč uvrščena v zlato sredino, na 94. mesto. Glede na osem osnovnih področij je na dveh področjih Mirna Peč uvrščena izjemno dobro, med prvih deset odstotkov občin (demografski kazalniki) ali tik pod mejo prvih desetih odstotkov (kazalniki izobrazbe). Na področju trga dela je vrednost indeksa za malenkost nad povprečjem. 

Mirna Peč je solidno razvit kraj z živahno dinamiko in vrsto razvojnih izzivov, s tem pa tudi priložnosti. Mirna Peč ima zelo ugodno demografsko sliko. Mladi prebivalci Mirne Peči so med študijsko najbolj aktivnimi v Sloveniji. Kakovost delovnih mest v kraju je nadpovprečna, razmere na trgu dela pa zelo dobre. Vse to prispeva k velikemu razvojnemu potencialu kraja. 

Izstopajoče prednosti občine in razvojni izzivi: 

- Vitalnost prebivalstva: ugodna starostna struktura, visok delež prebivalcev v delovno aktivni starosti, izjemen naravni prirast in s tem rast števila prebivalcev. Demografska gibanja v Mirni Peči so zelo ugodna, kar prinaša velik razvojni potencial in pomeni prednost glede na številne druge manjše kraje v Sloveniji.

- Nizka brezposelnost: ugodni kazalniki zaposlenosti, nizka stopnja brezposelnosti, ki se še zmanjšuje, rast števila delovnih mest v kraju - vse to razkriva zelo dobre razmere na trgu dela v kraju. 

- Študijska aktivnost prebivalcev: mladi Mirnopečani so med najbolj pridnimi študenti - le še v dveh slovenskih krajih je delež diplomantov večji. Ker se mladi po študiju vračajo domov, Mirna Peč ima ugodno vrednost indeksa bega možganov, se izobrazbena struktura v kraju hitro povečuje. 

- Zdravje prebivalcev: le pet krajev v Sloveniji beleži nižjo stopnjo prezgodnje umrljivosti, kar kaže na dobro zdravstveno stanje prebivalstva. 

- Kakovost delovnih mest: delež najbolj zahtevnih strokovnih in vodstvenih delovnih mest je precej nadpovprečen, še zlasti za manjši podeželski kraj. 

 


 

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Oglejte si tudi