Logo MojaObčina.si
DANES
26°C
15°C
JUTRI
25°C
15°C
Oceni objavo

Išče se Strokovni sodelavec v Narodnem domu Mežica

JKZ Narodni dom Mežica na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE in 119/21 – ZČmIS-A) objavlja

JAVNI RAZPIS ZA PROSTO DELOVNO MESTO STROKOVNI SODELAVEC VII/1

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • visoka šola, 1. bolonjska,
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • poznavanje dela z računalnikom,
 • znanje najmanj enega tujega jezika,
 • 1 leto delovnih izkušenj,
 • izpit B kategorije,
 • organizacijske sposobnosti,
 • samoiniciativnost ter komunikativnost.


 Opis del in nalog: 

 • sodelovanje pri izvajanju postopkov z delovnega področja,
 • sodelovanje pri pripravi poročil in gradiv z delovnega področja,
 • sodelovanje pri pripravi predloga in izvajanju proračuna,
 • izvajanje nalog na področju javnih naročil,
 • izvajanje nadzora nad pravilnim in pravočasnim izvajanjem pogodbenih obveznosti na področju javnih naročil,
 • pripravljanje analiz in poročil s področja javnih naročil,
 • izvajanje strategije komuniciranja z javnostjo,
 • pripravljanje enostavnejših analiz, strokovnih gradiv in informacij,
 • pisanje prispevkov za interni časopis in splet,
 • pripravljanje in organiziranje sestankov,
 • sodelovanje in priprava vsebin zavoda – program,
 • oblikovanje in izvajanje promocijskih aktivnosti in programov,
 • posredovanje informacij o dogodkih in prireditvah,
 • sodelovanje z nosilci turistične in gostinske ponudbe,
 • posredovanje pri prodaji (kart, abonmajev, vstopnic),
 • oblikovanje računalniške baze podatkov in predstavitev lokalne ponudbe na internetu,
 • povezovanje in sodelovanje z nosilci turistične ponudbe na lokalnem, regionalnem in državnem nivoju,
 • izvajaje strategije razvoja turizma,
 • opravljanje drugih del in nalog po navodilih direktorja zavoda.

 

Druge posebnosti dela: 

 • neenakomerno razporejen delovni čas,
 • delo na več lokacijah in na terenu.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom ter poskusnim delom štirih mesecev. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Mežica, Trg svobode 1, 2392 Mežica ter na terenu, na delovnem mestu Strokovni delavec VII/1.

 Kandidati morajo k svoji prijavi z življenjepisom priložiti še naslednja dokazila:

 • fotokopijo potrdila o izobrazbi.

 

Kandidati naj pošljejo pisne prijave z dokazili v 15 dneh od objave na naslov: Javni kulturni zavod Narodni dom Mežica, Trg 4. aprila 4, 2392 Mežica ali na elektronski naslov info@narodnidommezica.si. Kandidate bomo o izbiri obvestili v 8 dneh po zaključenem izbirnem postopku. V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.


Dodatne informacije o postopku lahko dobite v tajništvu na telefonski številki 02 82 79 362 ali 040 298 798.

Javni kulturni zavod Narodni dom Mežica

Ambrož Blatnik, direktor

Dokumenti, priloge:

vir: spletna stran občine Mežica

Oglejte si tudi