Logo MojaObčina.si
JUTRI
24°C
13°C
PON.
26°C
12°C
SUMAND PODJETJE ZA SVETOVANJE IN POSLOVNE STORITVE, D.O.O.
Storitev, Finančne storitve

SUMAND PODJETJE ZA SVETOVANJE IN POSLOVNE STORITVE, D.O.O.

Predstavitev

Podjetje SUMAND d.o.o. je družinsko podjetje z dolgoletno tradicijo, ustanovljeno leta 1992.
Družba pri opravljanju svoje dejavnosti spoštuje dobre poslovne običaje, opredeljene v Kodeksu Zbornice računovodskih servisov. Vsakodnevno spremljamo spreminjanje zakonodaje s svojega področja. Zaposleni se dodatno izobražujejo na številnih seminarjih, kongresih in delavnicah. Dolga leta poslovanja so nam prinesla veliko izkušenj in znanja in s tem zadovoljstvo in zaupanje naših poslovnih partnerjev v kvalitetno opravljanje storitev ter našo strokovnost. Viharno obdobje v katerem živimo nam dnevno prinaša nove izzive, s katerimi se zagreto spopadamo in jih v dobro naših poslovnih partnerjev tudi rešujemo.

 Našo strokovnost pa potrjuje tudi:

 • potrdilo o usposobljenosti za vodenje računovodskih servisov (11/10-2001)
 • vpis v katalogu računovodskih servisov; št. Vpisa 011
 • certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji (06/11-2009)
 • priznanje GZS – zbornice računovodskih servisov ob 20. obletnici delovanja.
 • certifikat Excellent (06/11/2012)
 • članstvo v Zbornici računovodskih servisov
 • zadovoljstvo naših poslovnih partnerjev

Storitve:

Področje dejavnosti:

 • Računovodske storitve za gospodarske družbe
 • Računovodske storitve za samostojne podjetnike in druge zasebnike
 • Računovodske storitve za društva
 • Računovodske storitve za pravne osebe javnega prava

 
Storitve:

 • Vodenje temeljnih poslovnih knjig (dnevnik in glavna knjiga)
 • Vodenje registra osnovnih sredstev
 • Obračunavanje plač in drugih izplačil fizičnim osebam
 • Obračunavanje Davka na dodano vrednost
 • Sestavljanje računovodskih izkazov in letnega poročila za zunanje in notranje uporabnike informacij
 • Sestavljanje obračuna davka od dohodkov pravnih oseb; davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti
 • Vodenje analitičnih evidenc
 • Računovodsko in davčno svetovanje
SUMAND PODJETJE ZA SVETOVANJE IN POSLOVNE STORITVE, D.O.O. SUMAND PODJETJE ZA SVETOVANJE IN POSLOVNE STORITVE, D.O.O. SUMAND PODJETJE ZA SVETOVANJE IN POSLOVNE STORITVE, D.O.O. SUMAND PODJETJE ZA SVETOVANJE IN POSLOVNE STORITVE, D.O.O.