Logo MojaObčina.si

Medvode

JUTRI
7°C
0°C
PET.
4°C
-2°C
11227

Obrezovanje vegetacije ob cestah

Pred začetkom zimske sezone ponovno opozarjamo na obvezno obrezovanje in vzdrževanje vegetacije ob občinskih cestah. S ciljem zagotovitve čim večje varnosti udeležencev v prometu mora biti vegetacija obrezana tako, da sta zagotovljena preglednost ceste in prost profil ceste ter da je vidna in dostopna prometna signalizacija. Poleg tega je potrebno obrezati vegetacijo ob pločnikih, saj le-ta zaradi razraščenosti velikokrat ovira varnost pešcev in drugih najbolj ranljivih udeležencev v prometu.
Opozoriti vas želimo na obvezno upoštevanje določb Zakona o cestah in Odloka o občinskih cestah v Občini Medvode, ki določata, da je:
  • raba prostora v varovalnem pasu občinske ceste omejena (varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega sveta; pri lokalni cesti je širok 5 metrov, pri javni poti 4 metre);
  • prepovedano postavljati ograje, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali druge visoke nasade ali poljščine, če se s tem poslabša ali onemogoči preglednost ceste ali drugače ovira ali ogroža promet, poškoduje cesta ali poslabša njena urejenost. Vse stroške zavarovanja in odstranitve ovire na cesti in drugih posledic prepovedanih dejanj nosi tisti, ki jih je povzročil.
Občane tako pozivamo, da na svojih parcelah ob občinskih cestah, pločnikih in drugih poteh odstranijo kritično vegetacijo, sicer bo to na njihove stroške opravil vzdrževalec cest in da je za neupoštevanje določb zakonodaje zagrožena globa.
Iz omenjene zakonodaje sledi, da je v varovalnem pasu občinske ceste potrebno:
  • očistiti vse grmičevje na brežinah vzdolž cest,
  • grmičevje ali drevje po širini obrezati najmanj do zunanjega roba bankine; kjer bankine ob cestišču ni, pa najmanj 1 m od roba asfalta ceste;
  • obrezati žive meje oziroma druge visoke nasade vzdolž cest (višina zaradi preglednosti ne sme presegati 0,8 m od nivoja vozišča),
  • drevesa, ki rastejo ob cestah, obrezati tako, da je prosta višina nad cesto najmanj 4,50 m.
V mesecu požarne varnosti še posebej opozarjamo na prevoznost cest in drugih javnih površin za intervencijska vozila, ki so običajno širša, zato je prevoznost cest ključnega pomena za našo varnost. 

Glede na navedeno naprošamo vse občane, da upoštevajo in spoštujejo napotke in obrežejo vegetacijo na svojih površinah ob cestah in s tem zagotovijo varnost vseh udeležencev v prometu.

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi