Logo MojaObčina.si

Medvode

JUTRI
24°C
14°C
PON.
25°C
11°C

Ustavitev rokov upravnih postopkov

Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 36 z dne 28. 3. 2020 uvaja začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi, drugimi javnopravnimi zadevami in zadevami na področju izvrševanja kazenskih sankcij. Zakon velja tudi za vse upravne postopke, ki jih za občane in druge stranke vodi Občinska uprava Občine Medvode. Elektronske vloge in obrazce najdete na povezavi

Ukrepi iz tega zakona ter iz aktov, sprejetih na njegovi podlagi, veljajo do prenehanja razlogov zanje, vendar najdlje do 1. julija 2020.

  1. Sodne zadeve: roki za uveljavljanje pravic in procesni roki v sodnih zadevah ne tečejo, razen v sodnih zadevah, ki se obravnavajo kot nujne.
  2. Upravne in druge javnopravne zadeve: roki za opravljanje procesnih dejanj strank in za izpolnitev njihovih materialnih obveznosti ter roki za opravljanje procesnih dejanj upravnih in drugih državnih organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil in za izdajanje upravnih aktov ne tečejo. Roki za uveljavitev materialnih pravic v upravnih zadevah, ki se iztečejo v času izvajanja ukrepov po tem zakonu, se s tem zakonom podaljšajo tako, da se iztečejo osmi dan od dneva prenehanja ukrepov. IZJEME: tek rokov se ne prekine v posamičnih upravnih zadevah, če obstaja nevarnost za življenje in zdravje ljudi, za javni red in mir, za javno varnost, za premoženje večje vrednosti – navedeno v pravnem pouku, da se rok ne prekine oziroma organ obvesti stranko, da ne velja določilo o prekinitvi rokov.
  3. Prekrškovne zadeve: roki ne tečejo, razen v posamičnih zadevah, če obstaja nevarnost za življenje in zdravje ljudi, za javni red in mir, za javno varnost, za premoženje večje vrednosti – navedeno v pravnem pouku, da se rok ne prekine oziroma organ obvesti stranko, da ne velja določilo o prekinitvi rokov.
  4. Poslovanje upravnih organov: ni omogočeno vlaganje pisnih in ustnih vlog ter dajanje ustnih izjav pri organu, razen vlog za uveljavitev pravic, ki se obravnavajo v skrajšanem ugotovitvenem postopku. Možno vlaganje vlog po elektronski pošti brez varnega elektronskega podpisa, pri čemer organ odgovarja na naslov stalnega ali začasnega bivališča vlagatelja.
  5. Vročanje: osebno vročanje dokumentov v upravnih zadevah se ne opravlja, razen v nujnih zadevah. Če je osebna vročitev opravljena po uveljavitvi tega zakona, pa ne gre za nujne zadeve, roki začnejo teči naslednji dan po prenehanju razlogov za začasne ukrepe.


Pogosta vprašanja in odgovori (objava na spletni strani Skupnosti občin Slovenije).

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Oglejte si tudi