Logo MojaObčina.si
DANES
26°C
9°C
JUTRI
25°C
13°C
Oceni objavo

Zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Luče za leto 2024

Občina Luče razpisuje na podlagi 10. in 11. člena Odloka o priznanjih Občine Luče (Uradni list RS 117/2003 z dne 28.11.2003)
 
ZBIRANJE PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE LUČE ZA LETO 2024
 
in sicer za naslednja priznanja:
 
-    NASLOV ČASTNI OBČAN OBČINE LUČE
-    ZLATA PLAKETA OBČINE LUČE
-    PRIZNANJE OBČINE LUČE
 
1.    Predlogi za podelitev posameznih priznanj so lahko naslednji:
-    za NASLOV ČASTNEGA OBČANA OBČINE LUČE se predlaga posameznika za izredno pomembne trajne dosežke na družbeno-ekonomskem, znanstvenem, kulturnem, razvojnem, vzgojno-izobraževalnem, športnem, naravovarstvenem, humanitarnem ali drugem področju, ki je s svojim delovanjem prispeval k razvoju, ugledu in uveljavljanju Občine Luče;
-    za ZLATO PLAKETO OBČINE LUČE se predlagajo posamezniki, podjetja, zavodi, organizacije in skupnosti ter društva za izredno življenjsko delo ali za vrhunske uspehe ali dosežke, ki so pomembni za razvoj in ugled Občine Luče;
-    za PRIZNANJE OBČINE LUČE se predlagajo posamezniki, podjetja, zavodi, organizacije in skupnosti ter društva za uspehe in dosežke v zadnjem obdobju, za enkratne dosežke, kot spodbuda za ustvarjalno delo. Priznanje se lahko podeljuje tudi za dosežke trajnejšega pomena na različnih področjih, ki imajo pomen za Občino Luče in v širšem družbenem prostoru;
 
2.    Predloge za podelitev priznanj Občine Luče lahko predlagajo posamezniki ali skupine posameznikov, politične stranke, podjetja, društva, organi lokalnih skupnosti ter druge organizacije in skupnosti. Predlagatelj za podelitev priznanja sebe ne more predlagati za priznanje. Vsako leto se lahko podeli največ en naslov častnega občana, največ ena zlata plaketa, priznanj Občine Luče pa se lahko podeli tudi več.
 
3.    Predlogi morajo biti pisno utemeljeni in morajo vsebovati:
-     osnovne podatke o predlagatelju
-     podatke o predlaganem kandidatu za priznanje
-     vrsto priznanja, ki se predlaga za kandidata
-     utemeljitev predloga in predlaganega priznanja
-     podpis predlagatelja
 
4.    Predloge za podelitev priznanj pošljite v zaprtih kuvertah Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Luče. Upoštevani bodo predlogi, ki bodo na občino prispeli najkasneje do 6. 6. 2024 do 15. ure. Komisija bo proučila prispele predloge in obrazložene predloge posredovala v obravnavo in sprejem občinskemu svetu. Priznanja bodo podeljena ob praznovanju občinskega praznika. Predlogov, ki bodo prispeli po razpisanem roku, komisija ne bo mogla obravnavati in upoštevati.
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
predsednik Janez Robnik 

Oglejte si tudi