Logo MojaObčina.si

Loški Potok

JUTRI
22°C
15°C
SOB.
13°C
9°C

Zaključek operacije Vzpostavitev katastrov GJI v JVSLO

Mestna občina Novo mesto v partnerstvu z 19 občinami Jugovzhodne Slovenije izvaja triletno operacijo »Vzpostavitev katastrov GJI v JVSLO« (gospodarske javne infrastrukture), kjer je skupna vrednost operacije 300.000 EUR.
Slednja se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«, kjer operacijo med drugim financira Evropska unija, iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Za izvedbo operacije je na 3. javnem razpisu »Razvoj regij« Mestna občina Novo mesto pridobila 212.499 EUR sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
V sklopu operacije je bila pripravljena podrobnejša analiza stanja katastrov GJI JV Slovenije. Načrt izvedbe operacije z metodologijo dela je obsegal 7. faznih poročil in Model vzdrževanja katastra GJI ter Tehnična navodila za evidentiranje objektov GJI.
Predvideni in doseženi cilji operacije na področju sodelujočih občin so bili med drugim pridobivanje pregleda nad stanjem GJI, zagotavljanje natančnih podatkov o vodovodu, kanalizaciji in cestah, prenosu podatkov v zbirni kataster GJI ter vzdrževanje podatkov po zaključku operacije, kjer so končni rezultati operacije bili tudi doseženi.
Na področju vodovodnega omrežja je bila skozi analizo, ki se je izvedla pred začetkom operacije, ocenjena dolžina kanalizacijskega omrežja na območju regije JV Slovenija. 2042,7 km še ne zajetih podatkov je v sklopu operacije zajelo 2156,1 km omrežja, kar je 133,4 km več, kot je bilo načrtovano v začetku operacije. Na tem območju, je bilo evidentirane dolžine kanalizacijskega omrežja 542,8 km, kar je pomenilo 60,6 km več od načrtovane.
Na področju Komunale Novo mesto je evidentiranih 8300 vodovodnih priključkov, to je 300 vodovodnih priključkov več, kot je bilo načrtovano pred pričetkom del.
S tem so občine po zaključku operacije pridobile skupen oz. enotno vzpostavljen kataster GJI na nivoju celotne regije JV Slovenija.

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Oglejte si tudi