Logo MojaObčina.si

Loški Potok

JUTRI
22°C
15°C
SOB.
13°C
9°C

Vzpostavitev katastra gospodarske javne infrastrukture v JV Sloveniji

Mestna občina Novo mesto v partnerstvu z 19 občinami Jugovzhodne Slovenije izvaja triletno operacijo »Vzpostavitev katastrov GJI v JVSLO« (gospodarske javne infrastrukture). Skupna vrednost operacije je 300.000 EUR. Za izvedbo operacije je na 3. javnem razpisu »Razvoj regij« pridobila 212.499 EUR sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«.

Kaj je Gospodarska javna infrastruktura? (GJI)
Med GJI spadajo omrežja in naprave, ki zadovoljujejo osnovne človekove potrebe (oskrba z vodo in energijo, ravnanje z odpadki, prometno omrežje, zagotavljanje sodobnih telekomunikacijskih naprav). Je eden temeljnih meril razvitosti vsakega okolja in eden temeljev bodoče gospodarske rasti. Operacija izgradnja objektov GJI je zelo pomemben segment razvojnih programov na ravni občin in regij.

Aktivnosti v operaciji
Za potrebe regionalnega vidika katastra GJI je izdelana analiza stanja obstoječih podatkov GJI za vse občine v regiji JV Slovenije, ki je osredotočena na objekte GJI, ki so v lasti občin. V analizi so zajete ceste, vodovod, kanalizacija in javna razsvetljava ter dodatno še javne in zelene površine ter pokopališča. Poleg analize stanja je narejen Načrt in metodologija dela operacije, ki opredeljuje vzpostavitev katastra in izvajanje operacije.  
Na območju vseh sodelujočih občin so izvedene aktivnosti zbiranja in urejanja podatkov iz obstoječe evidence katastrov z namenom, da se zagotovi popolno trenutno stanje podatkov o vodovodu, kanalizaciji in cestah. Z izvedbo operacije bomo zagotovili tudi prenos podatkov GJI (vodovod, kanalizacija in ceste) v zbirni kataster GJI. Na osnovi natančne analize procesov, priprave inicialnega stanja podatkov ter posredovanja teh podatkov v zbirni kataster GJI bo za vsako občino zagotovljen sistem za vzdrževanje podatkov GJI, ki bo v prihodnje omogočal delo z ažurnimi podatki tako na ravni izvajalca gospodarske javne službe (GJS), občine kot tudi Geodetske uprave RS (zbirni kataster GJI).
Vzpostavitev ustreznih evidenc GJI v operaciji, ki traja od leta 2008 do 2010, bo zagotovila ustrezne rezultate, ki bodo pripomogli k boljšemu gospodarjenju z GJI v prihodnje.

Za dodatne informacije lahko pokličete na Razvojni center Novo mesto d.o.o., Miljano Balaban na telefonsko številko 07/33 72 980 ali na Mestno občino Novo mesto, Izidorja Jeralo na telefonsko številko 07/ 39 39 312.

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Oglejte si tudi