Logo MojaObčina.si
DANES
15°C
6°C
JUTRI
15°C
9°C

Razpis za prosto delovno mesto direktorja

Knjižnica Logatec

Svet Knjižnice Logatec

Tržaška cesta 44

1370 Logatec

 

Na podlagi sklepa Sveta zavoda Knjižnice Logatec razpisuje prosto delovno mesto

 

DIREKTORJA (m/ž)

 

za mandat petih let, s polnim delovnim časom. Nastop dela s 1. 9. 2023.

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati:

univerzitetna izobrazba družboslovne ali humanistične smeri,

opravljen strokovni izpit iz bibliotekarske stroke. Če izbrani kandidat nima opravljenega bibliotekarskega izpita, ga mora opraviti v roku enega leta od datuma začetka mandata.

najmanj pet let delovnih izkušenj v knjižnični dejavnosti,

organizacijske in vodstvene sposobnosti, ki naj bodo razvidne iz dosedanjega dela in predloženega programa dela.

 

Kandidati morajo  poleg dokazil o izpolnjevanju pogojev priložiti še:

potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,

dokazila o delovni dobi,

potrdilo o nekaznovanosti oziroma da kandidat ni v kazenskem postopku (izdaja pristojno sodišče).

 

 

Kandidati naj ponudbe v pisni obliki s priporočeno pošto s pripisom na kuverti »Razpis za direktorja« pošljejo do vključno 16. 2. 2023 na naslov:

 

Knjižnica Logatec

Svet Knjižnice Logatec

Tržaška cesta 44

1370 Logatec

 

Upoštevane bodo le pravočasno oddane in vsebinsko popolne vloge.

 

Kandidate bomo o izboru obvestili v zakonitem roku.

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi