Logo MojaObčina.si

Log - Dragomer

JUTRI
13°C
10°C
NED.
14°C
5°C

Ocenjevanje učenja angleščine v letu 2020/2021

Študentje angleščine pri prof. Olgi smo tudi za leto 2020/2021 ocenili svoj napredek v znanju in učenje. V učni skupini nas je šest, štirje smo skupaj že 9 študijskih let, trije so se nam pridružili po letu 2015: nadomestili so tiste, ki so prenehali z učenjem. Eno študentko smo izgubili v času covida 2020.
V teh študijskih letih smo postali tesno povezana skupina, zato ocenjevanje ni potekalo z odgovarjanjem na vprašanja v elevacijskem vprašalniku, ampak v strukturiranem skupinskem intervjuju. Pogovor je bil odkrit, kritičen in tudi zabaven.
Tako kot vedno doslej smo vsi študentje, morda z eno izjemo, zelo kritični do svojega znanja. Naša profesorica pravi, da se ne zavedamo, kolikšen je naš napredek. Velik! Že površen pogled na učna gradiva in teste znanja to potrjuje.
V drugem delu pogovora smo razpravljali o tem, ali namenjamo pri učnih urah dovolj časa ponavljanju in utrjevanju snovi, branju angleških besedil, govornemu sporazumevanju, poslušanju besedil in razlaganju slovnice, in v tretjem vprašanju o zadovoljstvu s tečajem in njegovem trajanju. Tukaj so mnenja zelo različna, deloma odvisna tudi od predznanja in osebnih učnih ciljev: eni bi želeli več ponavljanja, drugi več poslušanja, spet eni več slovnice in pisanja ter več komunikacije. Se pa vsi zavedajo, da imamo za eno srečanje na voljo 2 polni uri in v tem času pač ni mogoče izpolniti vseh raznolikih želja študentov: za karkoli bi podaljšali čas, bi to šlo ali na račun druge učne aktivnosti, ali pa bi morali povečati število ur v študijskem letu, že sedaj jih opravimo skoraj 80.
So pa študentje posebej opozorili na pomen domačih nalog in preverjanju njihove pravilnosti. Soglašali so, da se pri popravljanju napak v domačih nalogah veliko naučijo. Zato so predlagali, da vsako uro najprej skupaj pregledamo domače naloge. Velikokrat se je namreč zgodilo, da je bil pregled prestavljen na konec učnega srečanja. Ker nam je zmanjkalo časa, smo naloge pregledali na enem od prihodnjih srečanj. In do takrat se je tudi zgodilo, da smo pozabili, kaj in zakaj smo tako napisali kot smo.
Študentje so navedli še druge razloge, zakaj včasih zmanjka časa: so dnevi, ko smo »učenci priklopljeni na počasen tempo«. Včasih je potrebno večkrat poslušati besedilo, zato, da ga razumemo vsi, včasih se zatakne pri enostavnih slovničnih pravilih, pri govornem sporazumevanju (dialogi) pa smo še vedno premalo pogumni. Kar pogosto začenjamo z »ne, tega pa ne znam«, kljub nenehnim spodbudam učiteljice. Praviloma se izkaže, da znamo, le malo več časa včasih potrebujemo.
Pogovor o tem, s čim smo pri urah angleščine najbolj zadovoljni, je pokazal uravnoteženo zadovoljstvo z vsem (konverzacijo, poslušanjem, branjem, razlaganjem) z eno izjemo – z učenjem pesmi, tega smo imeli premalo po mnenju študentk, ne pa tudi po mnenju edinega študenta.
Veliko smo se tudi pogovarjali o učnih gradivih, ki jih uporabljamo. Poleg učbenikov občasno beremo članke s spleta. To želijo študentje ohraniti tudi v bodoče, a želijo, da bi bili članki kratki in manj zahtevni. Poleg tega so predlagali, da bi občasno prebirali in prevajali popularne popevke.
Pogovarjali smo se tudi o težavnosti učne snovi. Študentje smo mnenja, da bi morala biti učna snov manj zahtevna. Pri tem vprašanju ostaja razkorak med našim mnenjem in mnenjem profesorice, ki pogosto pove: če vsi opravite test z 90% pravilnimi rešitvami, potem je test prelahek. Seveda pa se vsi študentje zavedamo, da učenje angleščin terja tudi neke vrste trdo delo, zato da napredujemo.
Izmenjali smo tudi mnenja o poteku učenja na daljavo: v času korone od oktobra 2020 do maja 2021 je učenje potekalo preko Zoom-a. Prav vsi so veseli in ponosni, da so se naučili nekaj novega – komuniciranje po Zoom-u. Tudi to, da ni bilo treba od doma, je dobra stran učenja na daljavo. So pa vedno bolj pogrešali osebni stik. Ocenili so, da je bilo učenje na daljavo morda manj učinkovito, njegova prednost pa je prav v tem, da so znanje ohranili in vsaj deloma povečali. In tudi komuniciranje preko Zoom-a je omogočalo stike, da nismo bili osamljeni.


Študentje in mentorica DVIG-a v Dragomerju

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi