Logo MojaObčina.si

Log - Dragomer

JUTRI
1°C
-2°C
TOR.
3°C
-4°C
Deli

Svetniki obstruirali del seje

Log - Dragomer, 7. junij 2016 – Zadnja seje občinskega sveta pred počitnicami je bila burna, dolga, predvsem pa zanimiva. Prvič v zgodovini občine so morali sejo predčasno končati zaradi nesklepčnosti sveta. Ob obravnavi sporne petnajste točke, ki je predlagala ukinitev grajenega javnega dobra, ki v naravi predstavlja igrišča oziroma športne in rekreacijske površine, so sejo zapustili svetniki SDS, NSi in SLS.

Začetek seje ni obetal burnega zaključka. Prvi dve točki, povezani z vrhniško komunalo, so svetniki sprejeli hitro in skoraj brez pripomb, nekoliko dlje pa so se zadržali ob sprejemanju letnega poročila Zdravstvenega doma Vrhnika. V razpravi, pri kateri je sodeloval tudi direktor ZD Vrhnika Roman Strgar, so ponovno poudarili, da si občani želijo, da bi na območju občine svoja vrata odprla ordinacija splošnega zdravnika, nato pa naj bi sledila še zobozdravnik in pediater. Poudarili so, da bo ta cilj potrebno izpolniti in če v vrhniškem zdravstvenem domu tej nalogi ne bodo kos, bo občina našla drugo rešitev. Poročilu direktorja Zdravstvenega doma Vrhnika so sledila še tri; najprej sta delo v lanskem letu predstavila vrhniška redarstvo in inšpektorat, sledila je policija ter nato še Lokalna akcijska skupina za preprečevanje zasvojenosti v Občini Log - Dragomer. Soglasno so potrdili predlog za podelitev občinskih priznanj, enotni so bili tudi pri obvezni razlagi devetega odstavka 53. člena ter četrtega odstavka 32. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Log - Dragomer. Precej različne poglede pa je občinski svet imel na predlagane spremembe proračuna za letošnje leto.
Tudi tokrat svetniki niso izpustili priložnosti, da bi na občinsko upravo naslovili vprašanja in podali pobude. Zanimalo jih je, zakaj lokalne tržnice niso odprli v Dragomeru, ter dali pobudo, da bi našli možnosti za njeno vzpostavitev v tem kraju. Zanimalo jih je še, ali so stroški vzdrževanja makadamskih cest nižji od naložbe v asfaltiranje, predlagali so, da bi se spore namesto po sodni poti reševalo sporazumno ter dali  pobudo za postavitev dodatnih preventivnih tabel Vi vozite. Zanimalo jih je še, v kakšni fazi je postopek OPN (občinski prostorski načrt, op. lekt.) in kako poteka pridobivanje kohezijskih sredstev za kanalizacijo in čistilno napravo ter kakšen je izid arbitražnega postopka v javno zasebnem partnerstvu glede Športnega parka Dragomer. Odgovor so dobili tudi na vprašanje, kdo je odgovoren za nameščanje košev ter kako potekajo pogovori z lastniki ob Rimski cesti na Logu.

 

Rebalans je dobil zeleno luč

Občinski svet je na mize dobil predlog sprememb proračuna za leto 2016. Iz proračuna so črtali odhodke v skupni vrednosti dobrih 334 tisočakov ter vanj uvrstili postavke, vredne 288 tisoč evrov. Tako kot pri obravnavi proračuna je amandma vložil svetnik NLRO Ivan Klenovšek. Predlagal je, da se iz proračuna umakne oziroma zniža postavke tržnica, investicije v ZD Vrhnika, igrišče z umetno travo v športnem parku Log, stroški izvršb in sodnih postopkov, nakup stanovanja – Vrtec Log ter tekoče vzdrževanje programske opremev v skupni vrednosti 168.250 evrov in se na ta način privarčevana sredstva nameni za splošno investicijsko rezervo proračuna zaradi velike verjetnosti pokrivanja naložbenih stroškov iz sodnega spora z zasebnim partnerjem v projektu JZP TC center v Dragomeru. Župan Miran Stanovnik je v obrazložitvi svojega mnenja o Klenovškovem amandmaju pojasnil, zakaj je predlog sporen, ter na seji še poudaril, da sodba v primeru JZP še ne bo kmalu dobila epiloga.

Klenovšek je na seji amandma umaknil, a ni bil edini, ki se z rebalansom ni strinjal. Proti spremembi je bilo kar pet svetnikov, sedem pa jih je rebalans letošnjega proračuna podprlo.
Najvišja postavka, ki so jo črtali iz proračuna, je bila naložba v gradnjo prizidka k vrtcu v Dragomeru. Manj od načrtovanega bo porabljenega tudi za zimsko službo, asfaltiranje in gradnjo vodovoda na Poti za stan ter gradnjo opornega zidu na pokopališču. Po drugi strani pa so se zvišala sredstva za nabavo novih ekoloških otokov, nekaj več naj bi odšteli tudi za ureditev visoke cone na Lukovici, odvetniške storitve, nakup stanovanja v stavbi, kjer domuje enota vrtca Log, ter nakup opreme za ureditev ambulante v prostorih dializnega centra, za shranjevanje stojnic za tržnico pa naj bi kupili zabojnik. V proračun so na novo uvrstili rekonstrukcijo dela Stare ceste na odseku, kjer bo Energetika Ljubljana gradila plinovodno omrežje, menjali naj bi vodovodno cev ter asfaltirali cestišče. Na Poti za stan naj bi gradili meteorno in fekalno kanalizacijo, del kanalizacije pa bodo zgradili tudi ob regionalni cesti na Lukovici, kjer je predviden nov izvoz z avtoceste. Sicer pa bo v rebalans uvrščena še rekonstrukcija Borovniškega vršaja. V rebalans so ponovno uvrstili igrišče z umetno travo v športnem parku na Logu, saj je Fundacija za šport odobrila sofinanciranje, črtali pa so gradnjo zunanje steze s tartanom pri osnovni šoli, saj sofinanciranje ni bilo odobreno. V proračun so uvrstili še sredstva za sofinanciranje humanitarnih dejavnosti ter predvideli izplačila odpravnin zaradi zmanjšanja števila oddelkov v vrtcu.

 

Poskus ukinitve grajenega javnega dobra znova spodletel

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti Občine Log - Dragomer na zemljiščih, ki v naravi predstavljajo igrišče oziroma športne in rekreacijske površine (del nogometnega igrišča, plezalno steno, odbojkarsko igrišče in teniška igrišča), je bil že drugič na dnevnem redu občinske seje. Aprila je to točko, dan po burni predstavitvi ključnih občinskih projektov občanom, župan Miran Stanovnik umaknil z dnevnega reda. Točko so ponovno uvrstili na tokratno sejo, a je poskus, da bi te površine dobile enak status, kot so ga imele pred dvema letoma, znova splaval po vodi. Na eni strani smo lahko poslušali argumente, zakaj je potrebno grajeno javno dobro ukiniti, Tako so na Občini poudarili, da zaradi trenutno urejenega stanja ta igrišča lahko uporablja vsakdo, torej tudi tisti, ki ni plačal članarine ter ni rezerviral svojega termina. Uprava je še izpostavila, da je grajeno javno dobro praviloma neodplačno, kar pomeni, da upravljalec teh igrišč nikomur ne bi smel zaračunati članarine. Slišali smo tudi, da bi grajeno javno dobro morala vzdrževati občina, v ospredje pa je prišlo vprašanje dobrega gospodarja, tako z vidika višine namenjenih sredstev za vzdrževanje kot tudi strokovnosti.. Na drugi strani pa so bile bojazni in strah, da bi ukinitev prinesla nezaželene posledice in bi škodila razvoju športa v občini. Nasprotniki so se spraševali zakaj so spremembe potrebne, in se niso strinjali s pravnimi obrazložitvami. Po burni in dolgi razpravi so sejo zapustili štirje svetniki, ostalo jih je le še šest in razpravo so zaradi nesklepčnosti morali zaključiti. Zaradi obstrukcije na vrsto niso prišle štiri točke dnevnega reda, med njimi tudi sprejem letnega programa športa.

 

V. L. 

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Število glasov: 0

Oglejte si tudi

Komentarji

Za komentiranje se morate prijaviti.
Na ta prispevek še ni komentarjev. Bodi prvi!
Digitalni marketing v Slovenij