Logo MojaObčina.si
DANES
16°C
4°C
JUTRI
14°C
2°C

Javni razpis za podajo predlogov za podelitev priznanja Zlata plaketa Občine Litija za leto 2017

Datum objave: 24. 04. 2017
Številka razpisa:
Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja na podlagi 9. člena Odloka o priznanjih Občine Litija (Uradni list RS, št. 61/08) objavlja naslednji: Javni razpis za podajo predlogov za podelitev priznanja Zlata plaketa Občine Litija za leto 2017 I. Občina Litija namerava v letu 2017 podeliti priznanje Zlata plaketa Občine Litija. Zlata plaketa Občine Litija se podeli občanom, podjetjem, zavodom, ustanovam, društvom, združenjem in drugim pravnim in fizičnim osebam in skupinam za dosežke na področju gospodarstva, šolstva, kulture, znanosti, športa, socialnega varstva, ekologije, zaščite in reševanja ter na drugih področjih, za pomembno in ustvarjalno delo, dosežke trajnega pomena in uspehe, s katerimi so pomembno vplivali na razvoj in ugled Občine Litija. O podelitvi priznanja Zlata plaketa Občine Litija bo odločal Občinski svet občine Litija. V posameznem letu se podeli največ eno priznanje Zlata plaketa Občine Litija. II. Prejemniki priznanja so lahko državljani Republike Slovenije in drugih držav, če so s svojim delom in dosežki prispevali k boljšemu življenju občanov in dosegli pomembne uspehe na posameznih področjih. III. Predloge za podelitev priznanja Zlata plaketa Občine Litija lahko podajo občani, politične stranke, podjetja, društva ter druge organizacije. IV. Predlog za podelitev priznanja mora biti posredovan v pisni obliki najkasneje do 26. 05. 2017 do 12. ure na Občino Litija, Jerebova ulica 14, Litija, s pripisom »JAVNI RAZPIS ZA PODAJO PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJA ZLATA PLAKETA OBČINE LITIJA ZA LETO 2017 – NE ODPIRAJ« in mora vsebovati: a) ime in priimek oziroma naziv predlagatelja ter njegov naslov oziroma sedež, b) ime in priimek oziroma naziv predlaganega prejemnika priznanja, c) utemeljitev predloga. V. Vsa pojasnila v zvezi s podajo predlogov dobijo predlagatelji na Občini Litija na tel. št. (01) 8963-428. KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA Predsednik: Bojan Železnik

Všečkaj objavo