Logo MojaObčina.si

Kobarid

DANES
8°C
-4°C
JUTRI
10°C
1°C

Razpis za direktorja Komunale Tolmin

omisija za izvedbo javnega razpisa za imenovanje direktorja Komunale Tolmin, javno podjetje d.o.o., objavlja razpis za imenovanje direktorja.

Kandidat za direktorja, ki mora biti poslovno sposobna fizična oseba, mora poleg splošnih in delovnopravnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:

- da ima  najmanj  sedmo  stopnjo  izobrazbe,  to  je  univerzitetni  program  ali  program  druge  bolonjske stopnje ekonomske, pravne ali tehnične smeri, skladno z vsakokrat veljavnimi predpisi, ki urejajo klasifikacijski program izobraževanja in usposabljanja, in najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih; ali da ima najmanj šesto stopnjo izobrazbe, to je visokošolski strokovni program ali program prve bolonjske stopnje ekonomske, pravne ali tehnične smeri, skladno z vsakokrat veljavnimi predpisi, ki urejajo klasifikacijski program izobraževanja in usposabljanja, in najmanj deset  let delovnih izkušenj na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih;
- da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, niti ni bil obsojen zaradi drugega kaznivega dejanja na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
- da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
- da obvlada slovenski jezik;
- da ima vozniški izpit B kategorije.

Kandidat mora poleg dokazil o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev k prijavi obvezno predložiti svoj program razvoja družbe. Zaželeno je, da kandidati k prijavi priložijo tudi svoj življenjepis.

Prijavo z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici na naslov: Komunala Tolmin d.o.o., Poljubinj 89h, 5220 Tolmin, s pripisom »ne odpiraj – javni razpis za direktorja Komunale Tolmin d.o.o.«.

Rok za prijavo je do vključno  8. 12. 2021 do 15. ure.

Celotno besedilo razpisa v prilogi.

Dokumenti, priloge

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi