Logo MojaObčina.si

Kidričevo

JUTRI
25°C
20°C
ČE.
27°C
15°C
Avtor: Občina Kidričevo,

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE(STAVBNA PRAVICA)

Datum objave: 25. 03. 2019
Številka razpisa:

Številka: 478-12/2016

Datum: 25.3.2019

 

 

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, dne 25.3.2019 objavlja

 

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

 

1. Naziv in sedež upravljavca

 

Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, matična številka: 5883709000, ID za DDV: SI93796471

 

2. Opis predmeta neposredne pogodbe

 

Predmet neposredne pogodbe je ustanovitev stavbne pravice na nepremičninah parc. št. 390/14 in 389/12, obe k.o. (435) Šikole, za prizidavo gasilskega doma v Šikolah (garaža za gasilsko vozilo), v obsegu, kot je potrebno za stavbišče predvidenega objekta in izhaja iz načrta količbene situacije, v korist PGD Šikole.

 

Stavbna pravica se ustanovi za 99 let.

 

3. Rok za prejem ponudbe ali izjave o interesu

 

Rok za prejem ponudbe ni določen saj druge zainteresirane stranke ne morejo predložiti ponudbe ali izjave o interesu za predmetni pravni posel.

 

4. Oblika in pogoji, pod katerimi se predloži ponudba

 

 Druge zainteresirane stranke ne morejo predložiti ponudbe za predmetni pravni posel.

 

5. Pogajanja

 

Pogajanj z drugimi zainteresiranimi strankami ne bo.

 

6. Način in rok plačila nadomestila

 

Za ustanovitev stavbne pravice bo PGD Šikole plačal enkratno nadomestilo, ki za nepremičnino:

-          parc. št. 390/14, k.o. (435) Šikole, znaša 137,00 EUR in

-          parc. št. 389/12, k.o. (435) Šikole, znaša 50,00 EUR.

 

Plačilo enkratnega nadomestila za stavbno pravico in pripadajočega 22% davka na dodano vrednost, kar skupaj predstavlja celotno nadomestilo, v roku 8 dneh po izstavitvi računa, je bistvena sestavina pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice. Če PGD Šikole ne bo poravnal celotnega nadomestila na določen način in v določenem roku, se šteje, da je pogodba razvezana.

 

Overjeno pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice z zemljiškoknjižnim dovolilom za vpis stavbne pravice v zemljiško knjigo bo Občina Kidričevo PGD Šikole izročila po prejemu plačila celotnega nadomestila.

 

7. Navedba morebitnega obstoja predkupne pravice

 

Predkupne/prednostne pravice ni.

 

8. Podrobnejše informacije

 

Podrobnejše informacije o predmetnih nepremičninah so na voljo na Občini Kidričevo, telefonska številka 02/799 06 10, elektronski naslov obcina@kidricevo.si, kontaktna oseba je direktor občinske uprave, Damjan Napast.

 

9. Upravljavec lahko postopke ustavi do sklenitve pravnega posla.

 

10. Drugi pogoji in posebnosti pravnega posla

 

Stavbna pravica se ustanovi pod pogoji veljavnega Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

 

Pravni posel se sklene na podlagi pogodbe, ki bo sklenjena 20 dni po objavi te namere o sklenitvi neposredne pogodbe.

 

Vse notarske stroške in stroške vpisa v zemljiško knjigo nosi PGD Šikole.

 

 

                                                                                                          Anton LESKOVAR,

                                                                                                          župan Občina Kidričevo

 

Všečkaj objavo