Logo MojaObčina.si

Kidričevo

JUTRI
17°C
11°C
NED.
17°C
8°C
Avtor: Občina Kidričevo,

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE (CIRKOVCE 2/d)

Datum objave: 12. 10. 2020
Številka razpisa:

 

Številka: 3528-2/2019-19

Datum: 12.10.2020

 

 

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, dne 12.10.2020 objavlja

 

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

 

1. Naziv in sedež upravljavca

 

Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, matična številka: 5883709000, ID za DDV: SI93796471

 

2. Opis predmeta neposredne pogodbe

 

Predmet neposredne pogodbe je najem nepremičnine – poslovnega prostora, ki se nahaja v nepremičnini, stoječi na parc. št. 250/6, k.o. (430) Cirkovce na naslovu Cirkovce 2/d,  s skupno površino 150 m2, za določen čas 10 let.

 

Pogodba bo sklenjena s družbo AGENCIJA DAMN d.o.o., Pupinova ulica 4, 2000 Maribor, ki bo poslovni prostor v skladu s svojo dejavnostjo uporabljala za dejavnost oglaševanja in videoprodukcijo.

 

3. Rok za prejem ponudbe ali izjave o interesu

 

Rok za prejem ponudbe ni določen saj druge zainteresirane stranke ne morejo predložiti ponudbe ali izjave o interesu za predmetni pravni posel.

 

4. Oblika in pogoji, pod katerimi se predloži ponudba 

 

Druge zainteresirane stranke ne morejo predložiti ponudbe za predmetni pravni posel.

 

5. Pogajanja 

 

Pogajanj z drugimi zainteresiranimi strankami ne bo.

 

6. Način in rok plačila najemnine

 

Najemnino bo treba plačati v osmih dneh od izdaje računa, izdanega po najemni pogodbi. Plačilo najemnine v roku iz najemne pogodbe bo bistvena sestavina pogodbe.

 

7. Navedba morebitnega obstoja predkupne pravice

 

Predkupne/prednostne pravice ni.

 

8. Podrobnejše informacije

 

Podrobnejše informacije o predmetni nepremičnini so na voljo na Občini Kidričevo, telefonska številka 02/799 06 10, elektronski naslov obcina@kidricevo.si, kontaktna oseba je direktor občinske uprave, Damjan Napast.

 

9. Upravljavec lahko postopke ustavi do sklenitve pravnega posla.

 

10. Drugi pogoji in posebnosti pravnega posla

 

Pravni posel se sklene na podlagi pogodbe, ki bo sklenjena 20 dni po objavi te namere o sklenitvi neposredne pogodbe. 

 

 

                                                                                                          Anton LESKOVAR,

                                                                                                          župan Občina Kidričevo

Všečkaj objavo