Logo MojaObčina.si

Kidričevo

DANES
18°C
11°C
JUTRI
20°C
5°C

Sprememba obračuna ravnanja z odpadki v večstanovanjskih objektih

Spoštovani uporabniki storitev ravnanja z odpadki v večstanovanjskih objektih!

 

V skladu s Tehničnim pravilnikom o ravnanju s komunalnimi odpadki in Pravilnikom o tarifnem sistemu za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki bo s  1. 1. 2020 veljal spremenjen obračun storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za večstanovanjske objekte. Izračun mesečnega stroška posamezne storitve se bo porazdelil glede na dejanski volumen zabojnika za mešane komunalne odpadke in glede na število opravljenih odvozov v posameznem mesecu, kar se do sedaj ni izvajalo, strošek odvoza pa je bil enak individualnim gospodinjstvom. To pomeni, da bo moral izvajalec v primeru zadržanja obstoječih volumnov zabojnikov ter nespremenjenega števila odvozov v skladu z veljavno zakonodajo na državni ravni obračunati dodatni odvoz in dodatne volumne pri vaših objektih.
 

Primer 1: Danes dve osebi plačujeta volumen 80 l, kar na mesec znese povprečno 8 €. V tej ceni je upoštevan odvoz enkrat na mesec, medtem ko se pri vas odvaža dvakrat mesečno oz. na vsakih 14 dni. To pomeni da bomo od 1. 1. 2020 naprej morali obračunati dvakratni odvoz 80 l, torej 160 l, kar pomeni dvojni strošek, ki bo v danem primeru znesel povprečno 16 €. Strošek pa lahko ostane enak, če boste prilagodili potrebe in pri vsakem odvozu oddali samo 40 l volumna, skupno 80 l na mesec, pri čemer bo potrebno temu prilagoditi število posod, glede na primer 2.


Primer 2: V objektu je 10 stanovanj, v vsakem stanovanju so trije člani, ki plačujejo obračunski volumen 120 l. Skupaj gre za 10 x 120 l, kar znaša 1200 l volumna, ki se plačuje. To zajema odvoz enkrat na mesec in seštevek plačanih volumnov za celoten objekt. Od 1. 1. 2020 bomo morali obračunati tudi dejanski volumen, ki ga uporabljate. Torej če pred vašim objektom stojita dve posodi volumna 1100 l, ki se odvažata na 14 dni oziroma dvakrat na mesec, pomeni v enem mesecu skupaj 4400 l odpeljanega volumna. Če pogledamo, da se danes plačuje 1200 l, torej pri tem ostane 3200 l neplačanega volumna za posamezen objekt. Če je v objektu deset stanovanj, bo moralo vsako stanovanje plačati 3200 l dodatno, zato pridemo do enormnih povišanj – pri nekaterih objektih tudi 300 % današnje cene. Pri tem bo potrebno število posod prilagoditi seštevku volumna, ki se v plačuje v posameznem objektu.
 

KAJ MORATE STORITI ?

Kot ste verjetno že brali ali poslušali, so enake spremembe uvajala že podjetja v vašem bližnjem okolju, saj nam to nalaga državna zakonodaja. Čisto mesto Ptuj je vaš partner na področju ravnanja z odpadki, zato tudi želimo do vas pristopiti v smislu pomoči in svetovanja, kaj je potrebno storiti pred 1. 1. 2020, da boste morebitno povišanje stroška v vašem objektu zmanjšali oziroma s svojimi odločitvami dosegli tudi to, da ta ostane enak kot danes.

V mesecu novembru boste prejeli še dodatne dopise, kjer bomo za posamezen objekt dodali točen izračun povišanja stroškov zaradi nove zakonodaje ter hkrati podali že predlog možnih rešitev za posamezen objekt, ki bo po naših izkušnjah čim bolj omilil prehod na zahtevan nov obračun. Seveda pa boste lahko vi kot uporabniki sprejeli tudi drugačne, svoje rešitve, pri čemer vam bo naše podjetje nudilo ustrezno strokovno pomoč.

 

V SLED NAVEDENIH SPREMEMB ŽELIMO ŽE VNAPREJ POUDARITI NASLEDNJA DEJSTVA:

 1. Z uvedbo obračuna storitev po Uredbi se direktno NE spreminja obstoječa cena. Spreminja se le način porazdelitve stroškov med različnimi uporabniki v občini (stanovalci blokov, enostanovanjskih hiš …). Zaradi nameravane spremembe izvajalec ne bo imel višjih prihodkov kot doslej, temveč bo prišlo izključno do različne notranje razporeditve: individualne hiše bodo plačevale manj zaradi manjšega standarda – odvoz enkrat na mesec, medtem ko bodo uporabniki v večstanovanjskih objektih plačevali več zaradi povečanega standarda – odvoz dvakrat na mesec in večji volumen.
   
 2. Uvedbo takšnega načina obračuna zahteva nacionalna zakonodaja, saj ta določa, da je potrebno stroške na podlagi volumna posod porazdeliti med uporabniki, ki jih imajo nameščene na odjemnem mestu in na podlagi frekvence odvozov. V tem trenutku obračuna v Občini Kidričevo nimamo urejenega na zahtevan način, kot tudi v drugih občinah ne, zato je to nujno potrebno izvesti s 1. 1. 2020 (večina okoliških občin, kjer odvoze izvajajo drugi izvajalci, je to uvedla že s 1. 1. 2019).
   
 3. Podjetje Čisto mesto Ptuj NE ŽELI, da imajo stranke, ki živijo v večstanovanjskih stavbah, višje položnice, kot so bile doslej, zato venomer opozarjamo, da je potrebno urediti trenutno stanje in zmanjšati število posod za mešane komunalne odpadke, saj so te posode tiste, ki vplivajo na višino položnice.
   
 4. Svetujemo, da se posode za mešane komunalne odpadke čim prej nadomestijo s posodami za ločeno zbrane frakcije, katere vam namestimo brezplačno. Prav tako vam svetujemo, da odpadke, ki spadajo IZKLJUČNO in SAMO v zbirni center in ne v posode, odvažate v Zbirni center Kidričevo, ki je v neposredni bližini vaših objektov.
   
 5. Vemo, da pri nekaterih odjemnih mestih odpadke puščajo tretje osebe, ki tam ne stanujejo. Svetujemo, da čim prej ogradite prostor za posode ali te vsaj zaklenete in s tem preprečite dovoz odpadkov od drugod. Navedeno vam lahko uredi tudi naše podjetje.

 

AKTIVNOSTI: Vse aktivnosti bomo kot izvajalec s pomočjo Občine Kidričevo in upravnikov stavb peljali v smeri, da vam pri uvedbi nove zakonodaje pomagamo, a kljub temu bodo največje spremembe potrebne pri vas. Trenutno ni nobene potrebe po »paniki« in klicih na podjetje ali občino, saj boste sproti obveščeni o vseh aktivnostih in boste pravočasno lahko sprejeli potrebne rešitve – torej preden bo prišlo do spremembe obračuna.
 

Vaš zbiralec odpadkov
Čisto mesto Ptuj, d. o. o.

 

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi